h

Nieuws, september 2012

17 september 2012

SP: nieuw bedrijventerrein polder Wulverhorst (Woerden) waanzin

De gemeente Woerden en de Provincie willen de laatste groene buffer tussen de Kromwijkerdijk en de A12 in Woerden omvormen tot een bedrijventerrein. Dat voornemen werd opgenomen in de Ontwerp Provinciale Structuurvisie (PRS). Voorwaarde was dat er zich een groot transportbedrijf zou vestigen. Alleen dan kon er sprake van zijn. (bladzijde 60).

Lees verder
10 september 2012

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

Op 21 augustus werd bekend dat theatergezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ een exploitatietekort heeft opgelopen van € 2,1 miljoen. Directie en Raad van Toezicht hebben dit lange tijd onder de pet gehouden. Vooral vanwege de rol die DUS speelt richting de Culturele Hoofdstad in 2018, willen Provincie en Gemeente Utrecht een extra subidie geven van een half miljoen om de acute problemen op te lossen. Dit naast een renteloze gemeentelijke lening van 8 ton, die in vier jaar moet worden terugbetaald. De SP vindt dit beloning van wanbeleid en stelt vandaag vragen in Provinciale Staten.

Lees verder

U bent hier