h

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

10 september 2012

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

Op 21 augustus werd bekend dat theatergezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ een exploitatietekort heeft opgelopen van € 2,1 miljoen. Directie en Raad van Toezicht hebben dit lange tijd onder de pet gehouden. Vooral vanwege de rol die DUS speelt richting de Culturele Hoofdstad in 2018, willen Provincie en Gemeente Utrecht een extra subidie geven van een half miljoen om de acute problemen op te lossen. Dit naast een renteloze gemeentelijke lening van 8 ton, die in vier jaar moet worden terugbetaald. De SP vindt dit beloning van wanbeleid en stelt vandaag vragen in Provinciale Staten.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “Met de provinciale bezuinigingen op cultuur werd de bodem onder tal van gezelschappen uitgeschopt. De ‘culturele spookstad’ heb ik dat genoemd. Het is dan wel heel wrang als dit wanbeleid van de top van DUS wordt beloond.”

Tot en met 2016 krijgt het gezelschap in totaal € 6 miljoen van het rijk. De gemeente Utrecht wil in die tijd € 2 miljoen bijdragen. Mineur: “Van het rijk kennen we de reactie nog niet eens, maar we trekken wel alvast de portemonnee. Als je het tekort nu al aanzuivert, dan met alle subsidieverstrekkers. Breng het vervolgens gewoon in mindering op de subsidie voor de komende jaren. Iedereen heeft altijd de mond vol van cultureel ondernemerschap. Laat DUS dat dan maar bewijzen de komende tijd, zonder het risico dat we als overheid alsnog het schip ingaan.”

De kwestie wordt verder besproken in de Statencommissie WMC van 17 september.

De Utrechtse raadsfractie heeft het onderwerp op de agenda gezet van de commissie Mens en Samenleving van 18 september.

U bent hier