h

Geld en de provincie

3 februari 2014

SP: Provinciale aanpak kantorenleegstand noodzakelijk en dringend

Door nog te ontwikkelen kantoorlocaties te schrappen en de bestemming op bestaande kantoorparken te verruimen, gaat de Provincie de uit de hand gelopen kantorenleegstand aanpakken. 

De SP steunt gedeputeerde staten hierin. Het verlies dat gemeentes zullen lijden op hun grondexploitaties moet eens genomen worden. Langer wachten kost alleen maar meer en het schept mogelijkheden om andere – zeer gewenste – ontwikkelingen een kans te geven.

Het voorstel komt erop neer dat gemeentes en ontwikkelaars alsnog een jaar de kans krijgen om langdurig uitgestelde plannen ten uitvoer te brengen. Levert dat niets op, dan schrapt de Provincie de kantoorbestemming, door middel van een zogeheten ‘inpassingsplan’. Bij langdurig leegstaande kantoren wordt de bestemming verruimd, zodat bijvoorbeeld ombouw tot woningen makkelijker wordt.

Lees verder
8 januari 2014

SP doodziek van gouden handdrukken Jeugdzorgbobo's

"Zijn profiel sloot niet aan bij de nieuwe fase waarvoor de organisatie nu staat". Daarom vertok bestuursvoorzitter Johan van der Veer van jeugdzorginstelling Timon vorig jaar - vrijwillig - met een afzwaaibonus van 1,5 ton.

Ook bestuurder Henny Lodewijks, van de jeugdzorginstelling Rentray, kreeg 1,5 ton mee toen hij in 2011 aan zijn stutten trok. De Provincie Utrecht, grootste subsidieverstrekker aan die clubs, heeft het nakijken. De SP is er doodziek van.

Lees verder
1 november 2013

SP: Halveer bitterballenbudget GS (update)

De Utrechtse Statenfractie van de SP heeft bij de behandeling van begroting 2014 voorgesteld het representatiebudget van Gedeputeerde Staten te halveren. Aanleiding is het declaratiegedrag van het college, waarover onder andere het AD Utrechts Nieuwsblad in september publiceerde. Het amendement kreeg echter slechts de steun van 50+ en de Partij voor de Dieren. 

Uit de door het AD opgevraagde declaraties bleek onder andere dat het college een kleine € 10.000 uitgaf voor 9 netwerkbezoekjes aan FC Utrecht, speechtrainingen volgde voor zo’n € 6000 per collegelid en kaartjes á € 115 voor de opera Orféo et Euridice van het noodlijdende gezelschap De Utrechtse Spelen uit gemeenschapsgeld betaalde.

Lees verder
19 september 2013

Van God los: Gouden bitterballen bij FC Utrecht en gratis kaartjes opera voor GS

De SP-statenfractie is compleet verbijsterd over het declaratiegedrag van het college van Gedeputeerde Staten. Voor in totaal 9 bezoekjes aan FC Utrecht werd in 2012 bijna € 10.000 belastinggeld afgetikt. Twee collegeleden volgden speechtrainingen voor een kleine € 12.000. De kaartjes  á € 115,= voor een opera van het noodlijdende De Utrechtse Spelen konden blijkbaar ook niet van het eigen honorarium af. De SP gaat het college op de kortst mogelijke termijn ter verantwoording roepen.

Lees verder
26 augustus 2013

SP: opheldering over extra miljoenen Vrede van Utrecht

Naar aanleiding van de berichtgeving in het AD van zaterdag 24 augustus over van de Vrede van Utrecht (VvU) heeft de SP-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. De SP eist volledige duidelijkheid over de totale kosten van het evenement en wat het de stad en provincie Utrecht nou uiteindelijk oplevert. 

Lees verder
14 juli 2013

Voorjaarsnota: inzetten op sociale huur en OV

De SP-Statenfractie zet bij de voorjaarsnota in op investeren in de sociale huur en het op peil brengen van het openbaar vervoer in het BRU-gebied. Die ruimte is er binnen de provinciale begroting. Nu is de tijd om daar een deel van te benutten.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: "De Utrechtse corporaties komen in de knel door de verhuurderheffing. Huurders en starters betalen de prijs met huurverhogingen, slecht onderhoud energieverspilling en toenemende woningnood."

De SP wil een gezamenlijke inzet van de provincie en de gemeentes om woningbouw en renovaties aan de gang te houden en dient daartoe een motie in.

Lees verder
17 juni 2013

Juist nu investeren in sociale huur, OV en duurzaamheid

De Provincie moet juist nu geld vrijmaken om nieuwbouw, renovatie en energiebesparing in de sociale huur vlot te trekken.  Ook het openbaar vervoer en duurzame energie verdienen een extra impuls. 

Dat pleidooi hield SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur bij de statenbespreking van de jaarrekening 2012. Een deel van de overvloedige reserves kan als smeerolie dienen voor de haperende economie en woningbouw. 

Lees verder
4 mei 2013

SP pleit voor afschaffen dienstauto’s

De SP in de provincie Utrecht ergert zich aan de berichtgeving over de extra reiskosten van het college van Gedeputeerde Staten. De Telegraaf meldt dat het college in de afgelopen twee jaar ruim €30.000 heeft uitgegeven aan taxikosten, bovenop de kosten die al worden uitgegeven voor de drie dienstauto’s. De SP pleit ervoor om het voorbeeld van de provincie Zuid Holland te volgen en de dienstauto’s af te schaffen.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur is geërgerd over de hoge reiskosten van het college. “Het onderwerp blijft terugkomen. In 2012 hebben we de idiote regeling teruggedraaid dat privéreizen ook vergoed werden. Maar als we nu spreken over €30.000 bovenop het gebruik van de dienstauto’s, dan moeten we ons toch nog eens achter de oren krabben. Wij stellen voor om het voorbeeld van Zuid Holland te volgen, en de dienstauto’s helemaal af te schaffen.”

Lees verder
22 april 2013

SP wil kwantumkorting ecoducten (update)

De SP wilde op 22 april in Provinciale Staten een voorstel doen om het college op pad te sturen om scherp te onderhandelen over de geplande ecoducten. Het statenvoorstel werd echter van de agenda gehaald. Ook over de motie mocht van de staten vervolgens geen bespreking plaatsvinden.

Wat de SP wil:

Niet alleen de twee ecoducten op de Utrechtse Heuvelrug (N226 en N227) kunnen gerealiseerd worden, ook de faunapassage onder de Utrechtseweg in De Bilt (N237) moet er komen. Door tevens de faunapassage bij Pijnenburg in Soest (N234) mee te nemen en die van de gemeente Utrecht aan de Biltse Rading, kan de gedeputeerde mogelijk zelfs vijf ecoducten realiseren voor de prijs van drie. Vanwege nieuwe technieken zou de ruzie tussen Zeist en De Bilt wellicht op te lossen zijn met een kleine faunapassage bij de A28.

Lees verder
3 april 2013

GS: draagvlak tourstart afgenomen, geen geld provincie gereserveerd

Door het afhaken van belangrijke partners is het draagvlak voor een tourstart in Utrecht afgenomen. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten op vragen van SP-Statenlid Menno Boer, naar aanleding van een ‘grappig bedoelde maar scherpe tweet’ van gedeputeerde de Vries. Er is (nog) geen geld gereserveerd. Wat de SP betreft kan dat zo blijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier