h

Westelijke ontsluiting Amersfoort straks in “Kanniewaarzijn”?

9 september 2018

Westelijke ontsluiting Amersfoort straks in “Kanniewaarzijn”?

Gedeputeerde Dennis Straat (VVD) houdt ijzerenheinig vast aan het plan om € 60 miljoen belastinggeld door het putje te spoelen en 3500 bomen te laten kappen met de aanleg van de zogeheten Westelijke Ontsluiting Amersfoort. Dit ondanks dat alle berekeningen en metingen aantonen dat het plan volkomen achterhaald is. De SP heeft opnieuw vragen gesteld aan het Provinciebestuur.

In  2011 heeft de gemeente Amersfoort een berekening gemaakt waarin stond dat het verkeer aan de westkant van de stad  vast zou gaan lopen. Om alles in de toekomst bereikbaar te houden moet het tracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw ingericht. De Westelijke Ontsluiting heet dat. Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met het (gewijzigde) bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting op basis van doorberekeningen op de plannen van 2011. Metingen zijn niet gedaan door de gemeente.

Nu blijkt dat de berekeningen uit 2011 en 2016 er ver naast zitten. In werkelijkheid stroomt het autoverkeer gewoon veel beter door. In de top 25 van knelpunten van Amersfoort staat deze weg daarom niet genoemd.

Mobiliteitshoogleraar Ber van Wee (TU Delft) en Verkeerskundig onderzoek van XTNT Experts in Traffic and Transport zien veel fouten in het gemeentelijke verkeersmodel van 2011.

Bewoners van Amersfoort hebben metingen gedaan na de verhuizing van ziekenhuis Lichtenberg langs de route. De theoretische berekeningen van de gemeente en de realistische metingen van wetenschappers en bewoners lopen ver uiteen.

De provincie constateert in 2018 dat er geen doorstromingsproblemen meer zijn op de bestaande rondweg. Het is officieel geen knelpunt meer wat in aanmerking komt voor subsidie uit de provinciekas.

Toch zegt de gedeputeerde Dennis Straat, die net te horen heeft gekregen dat het rijk niet meebetaalt aan de NRU, dat het werk aan de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort gewoon doorgaat.

60 miljoen euro belastinggeld zal de Gedeputeerde hiermee over de Amersfoortse balk gooien. Hier komt nog bij dat voor de uitbreiding 3500 bomen gekapt moeten worden. Plus het gegeven dat zulke projecten altijd duurder uitvallen (zie Uithoflijn).

Als de Provincie en gemeente Amersfoort zich met deze overbodige weg op de kaart willen zetten, kan er wel hoog gescoord worden op de ranglijst “weggegooid geld”  van Kanniewaarzijn.

De SP heeft schriftelijke vragen hierover gesteld aan gedeputeerde Straat.

Lees hier meer SP-nieuws over de Westelijke Ontsluiting Amersfoort.

Reactie toevoegen

U bent hier