h

Geld en de provincie

26 augustus 2013

SP: opheldering over extra miljoenen Vrede van Utrecht

Naar aanleiding van de berichtgeving in het AD van zaterdag 24 augustus over van de Vrede van Utrecht (VvU) heeft de SP-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. De SP eist volledige duidelijkheid over de totale kosten van het evenement en wat het de stad en provincie Utrecht nou uiteindelijk oplevert. 

Lees verder
14 juli 2013

Voorjaarsnota: inzetten op sociale huur en OV

De SP-Statenfractie zet bij de voorjaarsnota in op investeren in de sociale huur en het op peil brengen van het openbaar vervoer in het BRU-gebied. Die ruimte is er binnen de provinciale begroting. Nu is de tijd om daar een deel van te benutten.

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: "De Utrechtse corporaties komen in de knel door de verhuurderheffing. Huurders en starters betalen de prijs met huurverhogingen, slecht onderhoud energieverspilling en toenemende woningnood."

De SP wil een gezamenlijke inzet van de provincie en de gemeentes om woningbouw en renovaties aan de gang te houden en dient daartoe een motie in.

Lees verder
17 juni 2013

Juist nu investeren in sociale huur, OV en duurzaamheid

De Provincie moet juist nu geld vrijmaken om nieuwbouw, renovatie en energiebesparing in de sociale huur vlot te trekken.  Ook het openbaar vervoer en duurzame energie verdienen een extra impuls. 

Dat pleidooi hield SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur bij de statenbespreking van de jaarrekening 2012. Een deel van de overvloedige reserves kan als smeerolie dienen voor de haperende economie en woningbouw. 

Lees verder
4 mei 2013

SP pleit voor afschaffen dienstauto’s

De SP in de provincie Utrecht ergert zich aan de berichtgeving over de extra reiskosten van het college van Gedeputeerde Staten. De Telegraaf meldt dat het college in de afgelopen twee jaar ruim €30.000 heeft uitgegeven aan taxikosten, bovenop de kosten die al worden uitgegeven voor de drie dienstauto’s. De SP pleit ervoor om het voorbeeld van de provincie Zuid Holland te volgen en de dienstauto’s af te schaffen.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur is geërgerd over de hoge reiskosten van het college. “Het onderwerp blijft terugkomen. In 2012 hebben we de idiote regeling teruggedraaid dat privéreizen ook vergoed werden. Maar als we nu spreken over €30.000 bovenop het gebruik van de dienstauto’s, dan moeten we ons toch nog eens achter de oren krabben. Wij stellen voor om het voorbeeld van Zuid Holland te volgen, en de dienstauto’s helemaal af te schaffen.”

Lees verder
22 april 2013

SP wil kwantumkorting ecoducten (update)

De SP wilde op 22 april in Provinciale Staten een voorstel doen om het college op pad te sturen om scherp te onderhandelen over de geplande ecoducten. Het statenvoorstel werd echter van de agenda gehaald. Ook over de motie mocht van de staten vervolgens geen bespreking plaatsvinden.

Wat de SP wil:

Niet alleen de twee ecoducten op de Utrechtse Heuvelrug (N226 en N227) kunnen gerealiseerd worden, ook de faunapassage onder de Utrechtseweg in De Bilt (N237) moet er komen. Door tevens de faunapassage bij Pijnenburg in Soest (N234) mee te nemen en die van de gemeente Utrecht aan de Biltse Rading, kan de gedeputeerde mogelijk zelfs vijf ecoducten realiseren voor de prijs van drie. Vanwege nieuwe technieken zou de ruzie tussen Zeist en De Bilt wellicht op te lossen zijn met een kleine faunapassage bij de A28.

Lees verder
3 april 2013

GS: draagvlak tourstart afgenomen, geen geld provincie gereserveerd

Door het afhaken van belangrijke partners is het draagvlak voor een tourstart in Utrecht afgenomen. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten op vragen van SP-Statenlid Menno Boer, naar aanleding van een ‘grappig bedoelde maar scherpe tweet’ van gedeputeerde de Vries. Er is (nog) geen geld gereserveerd. Wat de SP betreft kan dat zo blijven.

Lees verder
19 maart 2013

Asbestdebacle provinciehuis: slager keurt zijn eigen vlees

Vier uur debat over de schikking van de schadeclaim over de asbestsanering van het oude provinciehuis leverde een teleurstellende uitkomst op. Het college mag zelf onderzoek gaan doen naar de eigen rol in dit debacle met een prijskaartje van ruim 11 miljoen. Een motie van de coalitiepartijen D66-VVD-CDA-GroenLinks met die strekking werd aangenomen in de statenvergadering van 18 maart. Tevens werd besloten dat alle stukken uit het omvangrijke dossier geheim moeten blijven. Zeer tot ergernis van de SP-fractie, die dan ook als enige tegen de motie stemde. SP-Statenlid Ad Meijer: "Het optreden van het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft tot deze enorme schadepost geleid. Dan laat je dat zelfde college natuurlijk niet het onderzoek daarnaar leiden. Maar dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De blusdeken gaat eroverheen en alle stukken blijven geheim. Daar konden we natuurlijk niet mee instemmen."

Lees verder
1 februari 2013

College negeert Staten bij financiële afspraken kabinet

De Utrechtse Statenfractie van de SP is onaangenaam verrast over het feit dat het college het niet nodig vond Provinciale Staten te betrekken bij de financiële afspraken met het kabinet (Wet HOF). De SP gaat hierover vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
28 januari 2013

Provincie moet meer doen voor sociale werkplaatsen

De SP wil dat de provincie meer moeite doet om werk uit te besteden aan sociale werkplaatsen, zoals eerder vastgelegd in een motie. In de aanbesteding van onderhoudswerk langs de provinciale wegen — werk dat ideaal is voor sociale werkplaatsen — sluit de provincie deze doelgroep feitelijk uit.

Lees verder
30 november 2012

SP: geen traan om verlies kandidatuur culturele hoofdstad

De SP-Statenfractie sluit zich van harte aan bij het gebrek aan tranen van de Utrechtse raadsfractie, over het nieuws dat Utrecht geen culturele hoofdstad van Europa wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier