h

Geld en de provincie

19 maart 2013

Asbestdebacle provinciehuis: slager keurt zijn eigen vlees

Vier uur debat over de schikking van de schadeclaim over de asbestsanering van het oude provinciehuis leverde een teleurstellende uitkomst op. Het college mag zelf onderzoek gaan doen naar de eigen rol in dit debacle met een prijskaartje van ruim 11 miljoen. Een motie van de coalitiepartijen D66-VVD-CDA-GroenLinks met die strekking werd aangenomen in de statenvergadering van 18 maart. Tevens werd besloten dat alle stukken uit het omvangrijke dossier geheim moeten blijven. Zeer tot ergernis van de SP-fractie, die dan ook als enige tegen de motie stemde. SP-Statenlid Ad Meijer: "Het optreden van het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft tot deze enorme schadepost geleid. Dan laat je dat zelfde college natuurlijk niet het onderzoek daarnaar leiden. Maar dat is precies wat er nu gaat gebeuren. De blusdeken gaat eroverheen en alle stukken blijven geheim. Daar konden we natuurlijk niet mee instemmen."

Lees verder
1 februari 2013

College negeert Staten bij financiële afspraken kabinet

De Utrechtse Statenfractie van de SP is onaangenaam verrast over het feit dat het college het niet nodig vond Provinciale Staten te betrekken bij de financiële afspraken met het kabinet (Wet HOF). De SP gaat hierover vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
28 januari 2013

Provincie moet meer doen voor sociale werkplaatsen

De SP wil dat de provincie meer moeite doet om werk uit te besteden aan sociale werkplaatsen, zoals eerder vastgelegd in een motie. In de aanbesteding van onderhoudswerk langs de provinciale wegen — werk dat ideaal is voor sociale werkplaatsen — sluit de provincie deze doelgroep feitelijk uit.

Lees verder
30 november 2012

SP: geen traan om verlies kandidatuur culturele hoofdstad

De SP-Statenfractie sluit zich van harte aan bij het gebrek aan tranen van de Utrechtse raadsfractie, over het nieuws dat Utrecht geen culturele hoofdstad van Europa wordt.

Lees verder
13 november 2012

Ook steun Provincie voor Vogelopvang

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november ging Provinciale Staten mee met de oproep van de SP en de Partij voor de Dieren om de regionale vogelopvang financiëel te steunen. Op 8 november ging ook de gemeenteraad van Utrecht al overstag. Hiermee is een grote stap gezet om de bijdragen uit de regio aan de opvang na jaren soebatten eindelijk eens goed te regelen.

Lees verder
11 november 2012

SP biedt volksvertegenwoordiging kunstwerk aan

Bij de behandeling van de begroting van Provinciale Staten van Utrecht biedt de SP een kunstwerk aan aan de collega-fracties. Het gaat om een kunstwerk getiteld “De Onderkant van de Samenleving” en het is gemaakt door de amateur-kunstenaar Gerrit van de Berkt uit Zeist. De SP wil hiermee de volksvertegenwoordiging herinneren aan een deel van de inwoners van de provincie die het erg moeilijk hebben.

Lees verder
18 oktober 2012

Weer vragen SP over De Utrechtse Spelen

Vorige week kreeg de gemeenteraad van Utrecht nadere informatie over het herstelplan voor het in problemen geraakte theatergezelschap De Utrechtse Spelen.

Lees verder
10 september 2012

Wanbeleid De Utrechtse Spelen niet belonen met extra subsidie

Op 21 augustus werd bekend dat theatergezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ een exploitatietekort heeft opgelopen van € 2,1 miljoen. Directie en Raad van Toezicht hebben dit lange tijd onder de pet gehouden. Vooral vanwege de rol die DUS speelt richting de Culturele Hoofdstad in 2018, willen Provincie en Gemeente Utrecht een extra subidie geven van een half miljoen om de acute problemen op te lossen. Dit naast een renteloze gemeentelijke lening van 8 ton, die in vier jaar moet worden terugbetaald. De SP vindt dit beloning van wanbeleid en stelt vandaag vragen in Provinciale Staten.

Lees verder
3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op 2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten. 

Lees verder
2 juli 2012

Statenvergoeding en Vogelopvang: SP geeft Staten iets te kiezen

De SP geeft Provinciale Staten volop keuze bij de Voorjaarsnota. Als we de inwoners, milieuorganisaties en culturele instellingen vragen de broekriem aan te halen, hoeveel bent u bereid te snijden in het eigen vlees van uw statenvergoeding? 10%, 15% of 20%? Of helemaal niet?

Lees verder

Pagina's

U bent hier