h

Telraam voor Dennis

12 december 2018

Telraam voor Dennis

Foto: Truke Noordenbos

Bij de Provincie lijkt het constant Sinterklaas. Bij de Uithoflijn, maar nu ook de Rijnbrug, de tunnel bij Maarsbergen en de rondweg Veenendaal vliegen de extra miljoenen over tafel. De SP-fractie is er doodziek van en bood Gedeputeerde Straat (VVD) in de Statenvergadering van 10 december daarom een telraam aan. Te gebruiken voor aanvang van grote projecten.

SP-fractievoorzitter Andrea Poppe: “Steeds maar weer lopen de kosten van grote projecten uit de hand. Er wordt bewust krap geraamd, zodat de projecten er makkelijker doorgedrukt worden en als er meer geld nodig is, dan zijn we al bezig en kunnen we niet meer stoppen. Zo word je erin gerommeld. Het Rekenkamerrapport over de Uithoflijn legt de vinger wat dat betreft precies op de zere plek. Het zijn politieke besluiten om de kosten te laag te presenteren.”

Dat het Provinciebestuur en de coalitiepartijen (VVD-CDA-D66-GroenLinks) nog weinig hebben geleerd van dat Rekenkamerrapport blijkt nu ook weer bij de verbreding van de Rijnbrug. De brug staat op oude pijlers, op nog oudere funderingen. De kans op veel hogere kosten is levensgroot.

Poppe: “De SP diende daarom een motie in om bij Rijkswaterstaat de nodige informatie over de onderbouwing op te halen. De coalitie haalde de schouders op en stemde tegen. ‘Je kunt niet alles onderzoeken’ leken ze te denken.”

De motie kreeg steun van de voltallige oppositie.

Straat vond het telraam maar een matige grap. Zijn collega van den Berg dacht daar duidelijk anders over (foto).

Reactie toevoegen

U bent hier