h

SP: Provinciale aanpak kantorenleegstand noodzakelijk en dringend

3 februari 2014

SP: Provinciale aanpak kantorenleegstand noodzakelijk en dringend

Door nog te ontwikkelen kantoorlocaties te schrappen en de bestemming op bestaande kantoorparken te verruimen, gaat de Provincie de uit de hand gelopen kantorenleegstand aanpakken. 

De SP steunt gedeputeerde staten hierin. Het verlies dat gemeentes zullen lijden op hun grondexploitaties moet eens genomen worden. Langer wachten kost alleen maar meer en het schept mogelijkheden om andere – zeer gewenste – ontwikkelingen een kans te geven.

Het voorstel komt erop neer dat gemeentes en ontwikkelaars alsnog een jaar de kans krijgen om langdurig uitgestelde plannen ten uitvoer te brengen. Levert dat niets op, dan schrapt de Provincie de kantoorbestemming, door middel van een zogeheten ‘inpassingsplan’. Bij langdurig leegstaande kantoren wordt de bestemming verruimd, zodat bijvoorbeeld ombouw tot woningen makkelijker wordt.

SP-Statenlid Ad Meijer: “De luchtbel moet een keer leeglopen. Gemeentes en ontwikkelaars houden elkaar in een wurggreep met gesloten contracten en inspanningsverplichtingen. Wil je daar onderuit, dan betaal je als gemeente de hoofdprijs. De Provincie is geen partij daarin en loopt dat risico niet. Belangrijk is wel dat de afboeking over lange tijd verspreid kan worden, zodat gemeentes niet meteen weer hoeven te bezuinigen op belangrijke (buurt)voorzieningen, armoedebestrijding enzovoort.”

Meijer doelt hiermee op de pogingen die GS gaat doen om de afboekingstermijn van 10 jaar te verdubbelen naar 20 jaar.

Meijer: “De bomen van de Publiek-Private deals tussen gemeentes en ontwikkelaars blijken toch niet tot de hemel te groeien, maar rotte wortels te hebben. Dat risico heeft er altijd ingezeten. Het is wél bijzonder dat dit voorstel om in te grijpen in een uitwas van de markt uit de koker van een VVD-gedeputeerde komt. “

Wat de SP betreft grijpen gemeentes deze kans aan om de vrijkomende locaties in te vullen met vooral woningbouw waar grote behoefte aan is:  sociale huur, studentenwoningen, huizen voor starters. 

Reactie toevoegen

U bent hier