h

De spiegeltjes en kraaltjes van Plasterk

21 januari 2014

De spiegeltjes en kraaltjes van Plasterk

“De minister gedraagt zich als een kind dat van zijn ouders heeft gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar een housefeest, maar dat toch bij zijn ooms en tantes om geld gaat vragen voor de bus.”

Zo beoordeelde SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur de brief die Ronald Plasterk op 13 december 2013 aan de Provincie stuurde, over de fusie van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

In de brief schermt de minister met allerlei extra bevoegdheden voor de nieuwe superprovincie op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en openbaar vervoer. Die kan hij echter op geen enkele manier waarmaken, zonder het jawoord van de Eerste Kamer. En die heeft Plasterk juist opgeroepen de fusieplannen af te blazen.

Mineur: “De minister zwaait met spiegeltjes en kraaltjes en hoopt blijkbaar dat het college daarvoor zal zwichten, om zo de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen. Een hele doorzichtige omweg.”

De SP is blij met de kritische toon van commissaris Van Beek ten aanzien van de omgangsvormen van de minister, zoals die werd neergezet in een reactie aan Plasterk, maar helemaal gerust zijn we niet.
“Het college houdt wat ons betreft de rug recht en trekt één lijn met de Eerste Kamer”, aldus Mineur in de vergadering van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 20 januari 2014.

Zover wil het college echter niet gaan. Gedeputeerde Pennarts (GroenLinks) beoordeelde het aanbod van Plasterk als ‘veel te weinig’, maar GS houdt toch de deur  voor het gesprek met de minister open. De SP heeft geen idee waar dat gesprek op dit moment over zou moeten gaan.

Lees hier het hele betoog van Mineur in de commissie.

Reactie toevoegen

U bent hier