h

Nieuws, november 2011

20 november 2011

SP wijst Deelakkoord Natuur af

De SP roept Provinciale Staten van Utrecht op om tegen het Deelakkoord over het natuurbeleid te stemmen. De SP vindt het nieuwe akkoord dat de provincies hebben gesloten met staatssecretaris Henk Bleker een forse achteruitgang ten opzichte van de bestaande afspraken, en vreest voor grote verliezen in de natuur. De SP biedt daarom maandagavond in de commissievergadering een nota aan waarin de gevolgen van het Deelakkoord uiteen worden gezet. Op 12 december besluiten Provinciale Staten over het akkoord.

Lees verder
12 november 2011

Over het vertrek van Rick Maas

Vorige week kwam het bericht dat de hoge ambtenaar Rick Maas met onmiddellijke ingang ontslagen is. Dat heeft twee jaar te lang geduurd. Al in augustus 2009 waarschuwde de SP voor de geschiedenis die Maas had in de gemeente Veghel. Ook in Heemskerk was Maas met herrie vertrokken. Nu is dus ook in de provincie Utrecht de maat vol. Maas vertrekt zonder gouden handdruk.

Lees verder
7 november 2011

Teken tegen megastallen

De SP-statenfractie verzet zich tegen de komst van megastallen in de provincie. We steunen dan ook de actie 'Teken tegen Megastallen' van Milieudefensie.

Lees verder

U bent hier