h

Over het vertrek van Rick Maas

12 november 2011

Over het vertrek van Rick Maas

Vorige week kwam het bericht dat de hoge ambtenaar Rick Maas met onmiddellijke ingang ontslagen is. Dat heeft twee jaar te lang geduurd. Al in augustus 2009 waarschuwde de SP voor de geschiedenis die Maas had in de gemeente Veghel. Ook in Heemskerk was Maas met herrie vertrokken. Nu is dus ook in de provincie Utrecht de maat vol. Maas vertrekt zonder gouden handdruk.

In 2009 werd de SP erop gewezen dat de provincie Utrecht Rick Maas aangenomen had als hoofd communicatie. In de gemeente Veghel werd Maas beschuldigd van intimidatie en bedreigingen. Hij had zijn ondergeschikten afstand laten doen van enkele grondrechten, en hij was aanleiding voor de val van een volledig college. De SP wilde dat niet zomaar laten gebeuren. Iedereen verdient een tweede kans, maar dit was al Maas' derde kans. Het college moest toch in elk geval de garantie geven dat er een oplossing zou komen als Maas ook deze kans zou verknallen. Maar die garantie kwam er niet, en het bestuur had zelfs niet kennis genomen van het onafhankelijke rapport dat er over de man was opgesteld.

Het ging helaas mis. Al vrij snel bereikten ons geluiden dat Maas zijn leven niet gebeterd had en dat er weer problemen waren.  Een jaar na zijn aantreden bood vakbond ABVA KABO een zwartboek aan over het functioneren van Maas. Maas werd uit zijn functie ontheven, maar hij kreeg ook hier een tweede kans, en er werd hem een coach aangeboden.

Ook als interim hoofd juridische zaken is Rick Maas nu gestrand. De SP is blij dat de problemen rondom Rick Maas hiermee afgelopen zijn. De SP pleit er niet voor dat we mensen geen tweede kans meer geven, maar dat moet dan wel onder duidelijke voorwaarden.

U bent hier