h

SP wijst Deelakkoord Natuur af

20 november 2011

SP wijst Deelakkoord Natuur af

De SP roept Provinciale Staten van Utrecht op om tegen het Deelakkoord over het natuurbeleid te stemmen. De SP vindt het nieuwe akkoord dat de provincies hebben gesloten met staatssecretaris Henk Bleker een forse achteruitgang ten opzichte van de bestaande afspraken, en vreest voor grote verliezen in de natuur. De SP biedt daarom maandagavond in de commissievergadering een nota aan waarin de gevolgen van het Deelakkoord uiteen worden gezet. Op 12 december besluiten Provinciale Staten over het akkoord.

“Henk Bleker gedraagt zich als een olifant in een porseleinkast in de Nederlandse natuur”, stelt SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur. “Hij ziet natuur als iets dat alleen maar mag bestaan als het helpt om de staatsschuld op te lossen. Dat is niet alleen erg kortzichtig gedacht, het is ook tegen het zere been van alle natuurliefhebbers in Nederland. Met dit nieuwe akkoord staat er heel veel natuur op het spel waar mensen graag komen.”

Als voorbeeld noemt de SP het Gagelbos bij Overvecht waar net een speelbos geopend is. Een ander voorbeeld is de komst van het recreatiegebied bij Haarzuilens — een voorwaarde van de stad Utrecht om de wijk Leidsche Rijn neer te zetten. Het nieuw aangelegde bos Nieuw Wulven tussen Houten en Bunnik staat ook op de tocht. Groot Zandbrink bij Leusden, met z’n zeldzame blauwgrasland, wordt niet langer beschermd als het aan Henk Bleker ligt. En ook de toekomst van het Doornse Gat en het Henschotermeer is onzeker. Het Utrechtse college wil dat uit de Ecologische Hoofdstructuur tekenen.

“Het is dat Bleker niet gaat over de Europese afspraken, anders zou er niets meer beschermd zijn in Nederland”, denkt Mineur. “Maar wat geen Europese bescherming krijgt, lijkt vogelvrij te worden. Dat betekent dat je rustig een dassenburcht kapot mag maken zonder dat daar straf tegenover staat, zolang het maar niet expres is. Wie controleert dat?”

De SP is vooral zo fel gekant tegen het nieuwe akkoord omdat er nog een goed akkoord loopt. Mineur: “De provincies hóéven niet in te stemmen met dit nieuwe voorstel. Anders dan bij een wet, kan je een akkoord niet zomaar eenzijdig opzeggen. De Wet Inrichting Landelijk Gebied, waar we nu mee werken, is nu juist zo opgesteld dat de regering er niet op eigen houtje van af kan stappen. En nu gaan de provincies aan hun eigen ondergang meewerken. Dat CDA en VVD daaraan meedoen, verbaast me niet. Maar voor GroenLinks en D66 is dit een vrije kwestie, er staat niets over in het coalitieakkoord. Ze mogen dus tegen stemmen. Ik hoop echt dat ze dat doen. Henk Bleker dreigt met een noodwet, maar die zal hij echt niet willen inzetten tegen de provincies. Dit kabinet zit echt niet op meer onrust te wachten.”

U bent hier