h

Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Energie

18 maart 2013

PMC van harte welkom, gemeente Utrecht aan zet

Het Prinses Maxima Centrum voor kinderkankerbestrijding is een hele belangrijke voorziening en die is van harte welkom in de Uithof. De bal daarvoor ligt bij de gemeente Utrecht, die op dezelfde plek in de stad werkt aan diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen. De SP is dan ook tevreden over het terugnemen van het provinciaal inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Het college mag de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) niet misbruiken als pressiemiddel naar gemeentes, zoals leek te gebeuren bij deze kwestie. Dat was de kern van het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur in het Statendebat van 18 maart.

Lees verder
10 oktober 2012

Toch extra onderzoek A27

De SP-Statenfractie is uitermate verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lees verder
2 oktober 2012

Interpellatie SP over verbreding A27

De Statenfractie van de SP zal in de statenvergadering van 8 oktober een interpellatiedebat houden over de verbreding van de A27 tot 2 x 7 rijstroken. De SP is verbijsterd over het feit dat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit van minister Schultz, zonder dat in eerst Provinciale Staten te bespreken.

Lees verder
17 september 2012

SP: nieuw bedrijventerrein polder Wulverhorst (Woerden) waanzin

De gemeente Woerden en de Provincie willen de laatste groene buffer tussen de Kromwijkerdijk en de A12 in Woerden omvormen tot een bedrijventerrein. Dat voornemen werd opgenomen in de Ontwerp Provinciale Structuurvisie (PRS). Voorwaarde was dat er zich een groot transportbedrijf zou vestigen. Alleen dan kon er sprake van zijn. (bladzijde 60).

Lees verder
16 maart 2012

SP: Kappen met illegale werkzaamheden golfbaan Hoogland

De Provincie moet handhavend optreden tegen de illegaal begonnen werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan in Hoogland. Pas na het broedseizoen kan daarmee worden begonnen en alleen als alle vergunningen in orde zijn. Dat eist van de SP van de Provincie en de gemeente Amersfoort. De SP-Statenfractie heeft daartoe schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
9 februari 2012

Bleker op ramkoers

De SP maakt zich zorgen over een bericht in het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Bleker €700 miljoen wil hebben voor grond die bedoeld was om de versnipperde natuur met elkaar te verbinden. Als de berichten kloppen zou dat een forse financiële tegenvaller zijn voor de provincie, en mogelijk zelfs de doodsklap voor de plannen die de provincie gemaakt had.

Lees verder
5 februari 2012

Gebakken lucht

Geen actuele waarde. Dat was een van de 'argumenten' van de coalitiepartijen om het interpellatieverzoek van de SP over de luchtkwaliteit te blokkeren vorige week.

Lees verder
29 januari 2012

Interpellatie SP over lobby versoepeling regels luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 30 januari wil de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder
9 januari 2012

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Anne-Marie Mineur uit Utrecht pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Henk van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder
12 december 2011

SP keurt Deelakkoord Natuur af

De Statenfractie van de SP heeft in de vergadering van 12 december 2011 nee gezegd tegen het Deelakkoord Natuur.  Hieronder het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier