h

Actievoeren helpt: aanslag op natuur Verweliusterrein verijdeld

28 januari 2022

Actievoeren helpt: aanslag op natuur Verweliusterrein verijdeld

Tegen alle verwachtingen in stemde de gemeenteraad van De Bilt op 27 januari tegen het plan om 130 woningen te bouwen op en rond het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg. De SP-Statenfractie is uiteraard verheugd over deze wending en feliciteert de omwonenden, de natuurorganisaties en de dik 1500 ondertekenaars van de petitie tegen de plannen van harte. De koehandel tussen de gemeente, de Provincie en ontwikkelaar Verwelius is hiermee een halt toegeroepen.

Nadat D66 eerder deze week bekend maakte vóór het omstreden bouwplan in het groen te stemmen bij het Verweliusterrein, leken de kaarten geschud in de raad van De Bilt. Geheel onverwacht nam echter een raadslid van het CDA haar verantwoordelijkheid en zorgde ervoor dat het plan alsnog sneuvelde.

SP-fractievoorzitter Andrea Poppe: “Het plan was een aanslag op de natuur en de werking van de pas aangelegde faunapassage, zou zorgen voor woningen waar de inwoners van De Bilt niets aan hebben en een gevaarlijk precedent vormen voor soortgelijke plannen elders. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat GroenLinks-gedeputeerde Huib van Essen hiervoor bij het kruisje wilde tekenen. Dat gaat nu niet door. Een mooie overwinning voor de vele mensen die er hard tegen hebben gestreden.”

Wat er nu verder gaat gebeuren is onduidelijk. Verwelius heeft een onherroepelijke vergunning voor het bouwen binnen de grenzen van het terrein en schermde ermee het oude plan van een omheinde villawijk weer van stal te halen. Daar was 10 jaar geleden echter geen belangstelling voor en dat betekende het faillissement van autobedrijf Hessing. Poppe: “Prima als daar gebouwd wordt, maar dan wel een plan met woningen waar echt behoefte aan is, dus met flink wat sociale huur en middeldure huur.”

Reacties

Een hart onder de riem van de mensen die oog hebben voor de schaarse kwetsbare natuur tussen de stad Utrecht en de gemeente Bilt èn graag zien dat het lege Hessingterrein wordt benut voor betaalbare koop- en huurwoningen. Actie voeren leidt tot doorbreken van starre standpunten. Zonder triomfantelijk te zijn over het verlies van de voorstanders, kun je zeggen dat hier wellicht binnenkort van een win-win situatie. Natuur beschermd en woningnood aangepakt.

Reactie toevoegen

U bent hier