h

Bouwplan Verweliusterrein gesol met natuur

16 november 2021

Bouwplan Verweliusterrein gesol met natuur

Na vele jaren steggelen is er nu een ontwerp-bestemmingsplan voor de Utrechtseweg 341 in de Bilt, ook wel bekend als het Verweliusterrein of Hessingterrein. 130 vooral dure woningen en voor een deel buiten het gebied waarin gebouwd mag worden (de rode contour). Een slecht idee dat de aanwezige natuurwaarden aantast, vindt de SP-fractie en heeft daarover een debat aangevraagd in de commissie Ruimte, Groen en Water van 24 november.

Eigenlijk ligt de bal vooral bij de gemeenteraad van De Bilt, die op 23 december een oordeel moet uitspreken, maar de Provincie Utrecht is aan zet om toestemming te geven om in het groen te bouwen. De Provinciale SP-fractie wil nu vooral van Gedeputeerde van Essen (GroenLinks) weten waarom hij zijn medewerking wil verlenen aan het plan. 

SP-commissielid Tim Schipper: "Dit is een hellend vlak. Wat voor argumenten heb je nog om nee te zeggen als ergens anders een vergelijkbaar plan opduikt? Bovendien draagt dit plan niet bij aan het Provinciale beleid om veel meer sociale huur en middenhuur toe te voegen bij nieuwbouw. Dat is hier praktisch nul."

Diverse natuur- en milieuorganisaties zijn het eens met de SP en geven aan dat dit zo ongeveer de laatste plek is waar je zoiets moet willen. 

Schipper: "Teken vooral ook de petitie die is opgestart om dit bouwplan van tafel te krijgen. De gemeenteraad van De Bilt moet van zoveel mogelijk mensen weten dat dit niet de juiste weg is."

Lees hier de volledige motivatie van de SP voor de debataanvraag.

Reactie toevoegen

U bent hier