h

Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Energie

22 mei 2013

SP blij met wildtunnel Griftenstein

 

De SP is blij met de gewijzigde inzichten bij Gedeputeerde Staten over de faunapassage bij fort Griftenstein in De Bilt. Het college heeft besloten de wildtunnel toch te realiseren, nadat die eerst uit het coalitie­akkoord geschrapt was. Onderdeel van het project is het saneren van twee benzinestations aan de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. 

Lees verder
14 mei 2013

Maak vaart met heropening waterkrachtcentrale Hagestein

De SP wil dat er meer vaart wordt gemaakt voor de heropening van de waterkrachtcentrale in Hagestein. Die biedt een uitgelezen kans om werk te maken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie. Statenlid Ad Meijer heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS.  

Lees verder
15 april 2013

Ecopassage N237 De Bilt: meerderheid voor oorspronkelijk plan?

Het gaat erom spannen tijdens de statenvergadering van 22 april. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen om vast te houden aan het oorspronkelijke plan voor de ecopassage onder de N 237 bij De Bilt. SP, VVD, PvdA, 50+ en PvdD hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten om de passage te schrappen. Maar waar blijft GroenLinks?

Lees verder
6 april 2013

SP: Ecoduct N237 De Bilt gewoon aanleggen

De SP is onaangenaam verrast over het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om de aanleg van het ecoduct Griftenstein bij De Bilt te schrappen. Alle inspanningen van de betrokken gemeentes en natuurorganisaties dreigen voor niets te zijn geweest, evenals het geld dat in de planvoorbereidingen is gaan zitten.

Lees verder
3 april 2013

7 april: Manifestatie tegen verbreding A27 Amelisweerd

Op zondag 7 april houden de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht een manifestatie tegen het kabinetsplan om de A27 door Amelisweerd tot 14 banen te verbreden. Plaats: Landhuis Oud Amelisweerd Tijd: 14.00 uur De SP verzet zich al jaren tegen dit onzalige plan en ondersteunt de oproep dan ook van harte. Laat je zien, laat je horen op 7 april: kom naar de manifestatie! Bekijk hier de flyer met de oproep.

Lees verder
18 maart 2013

PMC van harte welkom, gemeente Utrecht aan zet

Het Prinses Maxima Centrum voor kinderkankerbestrijding is een hele belangrijke voorziening en die is van harte welkom in de Uithof. De bal daarvoor ligt bij de gemeente Utrecht, die op dezelfde plek in de stad werkt aan diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen. De SP is dan ook tevreden over het terugnemen van het provinciaal inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Het college mag de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) niet misbruiken als pressiemiddel naar gemeentes, zoals leek te gebeuren bij deze kwestie. Dat was de kern van het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur in het Statendebat van 18 maart.

Lees verder
10 oktober 2012

Toch extra onderzoek A27

De SP-Statenfractie is uitermate verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lees verder
2 oktober 2012

Interpellatie SP over verbreding A27

De Statenfractie van de SP zal in de statenvergadering van 8 oktober een interpellatiedebat houden over de verbreding van de A27 tot 2 x 7 rijstroken. De SP is verbijsterd over het feit dat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het besluit van minister Schultz, zonder dat in eerst Provinciale Staten te bespreken.

Lees verder
17 september 2012

SP: nieuw bedrijventerrein polder Wulverhorst (Woerden) waanzin

De gemeente Woerden en de Provincie willen de laatste groene buffer tussen de Kromwijkerdijk en de A12 in Woerden omvormen tot een bedrijventerrein. Dat voornemen werd opgenomen in de Ontwerp Provinciale Structuurvisie (PRS). Voorwaarde was dat er zich een groot transportbedrijf zou vestigen. Alleen dan kon er sprake van zijn. (bladzijde 60).

Lees verder
16 maart 2012

SP: Kappen met illegale werkzaamheden golfbaan Hoogland

De Provincie moet handhavend optreden tegen de illegaal begonnen werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan in Hoogland. Pas na het broedseizoen kan daarmee worden begonnen en alleen als alle vergunningen in orde zijn. Dat eist van de SP van de Provincie en de gemeente Amersfoort. De SP-Statenfractie heeft daartoe schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier