h

Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Energie

9 februari 2012

Bleker op ramkoers

De SP maakt zich zorgen over een bericht in het Agrarisch Dagblad dat staatssecretaris Bleker €700 miljoen wil hebben voor grond die bedoeld was om de versnipperde natuur met elkaar te verbinden. Als de berichten kloppen zou dat een forse financiële tegenvaller zijn voor de provincie, en mogelijk zelfs de doodsklap voor de plannen die de provincie gemaakt had.

Lees verder
5 februari 2012

Gebakken lucht

Geen actuele waarde. Dat was een van de 'argumenten' van de coalitiepartijen om het interpellatieverzoek van de SP over de luchtkwaliteit te blokkeren vorige week.

Lees verder
29 januari 2012

Interpellatie SP over lobby versoepeling regels luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 30 januari wil de SP een interpellatiedebat voeren over de Europese lobby van de provincie voor de versoepeling van de luchtkwaliteitsnormen.

Lees verder
9 januari 2012

SP: nieuwe onderhandelingen natuurakkoord noodzakelijk

Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Anne-Marie Mineur uit Utrecht pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Henk van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder
12 december 2011

SP keurt Deelakkoord Natuur af

De Statenfractie van de SP heeft in de vergadering van 12 december 2011 nee gezegd tegen het Deelakkoord Natuur.  Hieronder het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur.

Lees verder
12 december 2011

SP: geen 130 km op snelwegen Utrecht

De SP-statenfractie dient in de statenvergadering van 12 december 2011 een motie in tegen verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op de Utrechtse delen van de snelwegen.

Lees verder
20 november 2011

SP wijst Deelakkoord Natuur af

De SP roept Provinciale Staten van Utrecht op om tegen het Deelakkoord over het natuurbeleid te stemmen. De SP vindt het nieuwe akkoord dat de provincies hebben gesloten met staatssecretaris Henk Bleker een forse achteruitgang ten opzichte van de bestaande afspraken, en vreest voor grote verliezen in de natuur. De SP biedt daarom maandagavond in de commissievergadering een nota aan waarin de gevolgen van het Deelakkoord uiteen worden gezet. Op 12 december besluiten Provinciale Staten over het akkoord.

Lees verder
7 november 2011

Teken tegen megastallen

De SP-statenfractie verzet zich tegen de komst van megastallen in de provincie. We steunen dan ook de actie 'Teken tegen Megastallen' van Milieudefensie.

Lees verder
14 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

Lees verder
15 augustus 2011

Vragen SP over illegale grondstort Smink Soest

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de illegale stort van grond in de natuurgebieden Birkhoven en Korte Duinen in Soest, door grondverwerker Smink. Die beschikt niet over de benodigde vergunningen, zo blijkt uit navraag door de SP afdeling Soest.

Lees verder

Pagina's

U bent hier