h

Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Energie

10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

Lees verder
10 februari 2014

Luchtkwaliteit: vergeet de normen, ga voor gezondheid

Op initiatief van de Statenfracties van SP en CU vond op 10 februari in het provinciehuis een symposium over luchtkwaliteit plaats. Conclusies: de Europese normen deugen niet, roet is de grote boosdoener, er is lokaal en regionaal veel winst te behalen, het college van GS zit erbij en kijkt ernaar.

Die laatste observatie komt niet van de sprekers van de Universiteit, het RIVM of het ministerie. Die neemt de SP geheel zelf voor de rekening, vanwege de uitspraak van D66-gedeputeerde de Vries dat zijn beleid ophoudt bij het behalen van de Europese normen voor fijnstof.

De Vries: "ik hou me toch aan het coalitieakkoord?"

Lees verder
31 mei 2013

GS moet Woudenberger alsnog betalen

De SP-statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten een inwoner van de gemeente Woudenberg alsnog schadeloos stelt voor de onkosten die hij – met goedvinden van de Provincie  heeft gemaakt om natuur mogelijk te maken op zijn grond. GS negeert hierover de aanbeveling van de nationale ombudsman. Reden voor de SP om deze kwestie nogmaals aan de orde te stellen in Provinciale Staten.

Lees verder
22 mei 2013

SP blij met wildtunnel Griftenstein

 

De SP is blij met de gewijzigde inzichten bij Gedeputeerde Staten over de faunapassage bij fort Griftenstein in De Bilt. Het college heeft besloten de wildtunnel toch te realiseren, nadat die eerst uit het coalitie­akkoord geschrapt was. Onderdeel van het project is het saneren van twee benzinestations aan de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. 

Lees verder
14 mei 2013

Maak vaart met heropening waterkrachtcentrale Hagestein

De SP wil dat er meer vaart wordt gemaakt voor de heropening van de waterkrachtcentrale in Hagestein. Die biedt een uitgelezen kans om werk te maken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie. Statenlid Ad Meijer heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS.  

Lees verder
15 april 2013

Ecopassage N237 De Bilt: meerderheid voor oorspronkelijk plan?

Het gaat erom spannen tijdens de statenvergadering van 22 april. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen om vast te houden aan het oorspronkelijke plan voor de ecopassage onder de N 237 bij De Bilt. SP, VVD, PvdA, 50+ en PvdD hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten om de passage te schrappen. Maar waar blijft GroenLinks?

Lees verder
6 april 2013

SP: Ecoduct N237 De Bilt gewoon aanleggen

De SP is onaangenaam verrast over het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om de aanleg van het ecoduct Griftenstein bij De Bilt te schrappen. Alle inspanningen van de betrokken gemeentes en natuurorganisaties dreigen voor niets te zijn geweest, evenals het geld dat in de planvoorbereidingen is gaan zitten.

Lees verder
3 april 2013

7 april: Manifestatie tegen verbreding A27 Amelisweerd

Op zondag 7 april houden de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht een manifestatie tegen het kabinetsplan om de A27 door Amelisweerd tot 14 banen te verbreden. Plaats: Landhuis Oud Amelisweerd Tijd: 14.00 uur De SP verzet zich al jaren tegen dit onzalige plan en ondersteunt de oproep dan ook van harte. Laat je zien, laat je horen op 7 april: kom naar de manifestatie! Bekijk hier de flyer met de oproep.

Lees verder
18 maart 2013

PMC van harte welkom, gemeente Utrecht aan zet

Het Prinses Maxima Centrum voor kinderkankerbestrijding is een hele belangrijke voorziening en die is van harte welkom in de Uithof. De bal daarvoor ligt bij de gemeente Utrecht, die op dezelfde plek in de stad werkt aan diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen. De SP is dan ook tevreden over het terugnemen van het provinciaal inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Het college mag de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) niet misbruiken als pressiemiddel naar gemeentes, zoals leek te gebeuren bij deze kwestie. Dat was de kern van het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur in het Statendebat van 18 maart.

Lees verder
10 oktober 2012

Toch extra onderzoek A27

De SP-Statenfractie is uitermate verheugd over het nieuws dat er toch extra onderzoek komt naar verbreding van de A27 binnen de bestaande bak. Dat besloot minister Schultz vandaag, na een verzoek van een aantal partijen, waaronder de SP, PvdA, GroenLinks en D66.

Lees verder

Pagina's

U bent hier