h

Statenvragen SP over bijdrage Provincie Europese Spelen

2 mei 2015

Statenvragen SP over bijdrage Provincie Europese Spelen

Op 28 april berichtte RTV Utrecht dat de Provincie positief staat tegenover het naar Nederland halen van de Europese Spelen in 2019 en daar ook financieel aan wil bijdragen, ondanks het afhaken van de gemeentes Rotterdam en Utrecht. Met welk doel en met welk geld de Provincie dat wil doen is de SP-fractie een raadsel. Statenlid Truke Noordenbos heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Noordenbos: “Het woord sport komt al tijden niet meer voor op de begroting van de Provincie en ook niet op het zojuist gepresenteerde coalitieakkoord. Na de ton om een vorkje mee te mogen prikken bij de start van de Tour de France, lijkt het erop dat het college nu bereid is een misschien wel miljoenenbijdrage te doen aan de Europese Spelen in 2019. Dat vinden wij op zijn minst vreemd. Het college zal eerst bij de Staten langs moeten voor het geld en om uit te leggen waarom zo’n uitgave een goed idee zou zijn.”

En dat moet snel, omdat minister Schippers uiterlijk in juni een besluit wil nemen over de kandidatuur van Nederland.

“De gemeente Utrecht ziet het niet zitten. € 5,5 miljoen voor het judo en een deel van het volleybal vindt men daar terecht veel te veel geld. Wat denkt de Provincie dan te bereiken met een bijdrage? Wij weten nog wel een paar andere bestedingen daarvoor, zoals de zorg of energiebesparing in de sociale huur, of laagdrempelige sport- en cultuurbeoefening voor jongeren in de Provincie. Prestigeprojecten kunnen op dit moment, bij een terugtredende overheid, niet ons doel zijn, aldus Noordenbos.”

Het (kersverse) college van GS heeft een paar weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Reactie toevoegen

U bent hier