h

Vragen SP over lening Provincie aan Armandomuseum

14 juli 2015

Vragen SP over lening Provincie aan Armandomuseum

De Statenfractie van de SP is hoogst verbaasd over de beslissing van Gedeputeerde Staten om het Museum Oud Amelisweerd een renteloze lening te verschaffen van € 160.000. Eerder dit jaar wees de gemeenteraad van Amersfoort namelijk unaniem een verzoek tot vervroegde uitbetaling van een subsidie af, vanwege twijfel over de levensvatbaarheid van het museum. Toenmalig wethouder Pim van den Berg mocht niet van de raad. Gedeputeerde Staten, met -inmiddels gedeputeerde - Pim van den Berg aan boord, trekt nu wel de knip. De SP-Statenfractie heeft vragen gesteld.

Het Armandomuseum is verhuisd van Amersfoort naar Utrecht (Amelisweerd), als gevolg van een bezuinigingsoperatie in Amersfoort. Met de verhuizing kwam een ‘bruidsschat’ mee van € 1 miljoen, gespreid uit te betalen tot en met 2021. Een succesvolle exploitatie van het museum – de haalbaarheid werd van meet af aan van diverse kanten betwijfeld – staat onder druk, onder meer vanwege de verlate openstelling.

SP-Statenlid Truke Noordenbos: “Wij hebben helemaal niks tegen het museum, dat vooropgesteld. Maar als de voltallige raad van Amersfoort tot de conclusie komt dat er te grote risico’s kleven aan een financiële injectie, dan zijn wij razend benieuwd waarom de Provincie nu wél over de brug zou moeten komen. En dan nog zonder verdere discussie in Provinciale Staten. Geef ons eerst maar eens inzage in de jaarcijfers en bezoekersaantallen.”

Bijzonder saillant is de rol die gedeputeerde Pim van den Berg speelt in het geheel, vindt de SP. Noordenbos: “Met deze beslissing van GS lijkt het net of van den Berg een lange neus trekt naar de raad van Amersfoort, maar ze zijn daar toch niet gek als van links tot rechts het onverantwoord vindt. Ook de gemeente Utrecht steekt er geen cent extra in. Hij heeft wat uit te leggen, wat de SP betreft.”

Reactie toevoegen

U bent hier