h

Waarom geen 80 km/uur op de Zuilense Ring?

23 november 2018

Waarom geen 80 km/uur op de Zuilense Ring?

De Provinciale Statenfractie van de SP neemt geen genoegen met het besluit om 100 km/uur te handhaven op de Zuilense Ring. Ondanks de conclusie in een recent onderzoeksrapport dat het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur goed is voor de luchtkwaliteit en de geluidoverlast vermindert, probeert het Provinciebestuur (gesteund door het Rijk en de asfaltlobby) gewoon haar zin door te drijven; 100 km/uur, trajectcontrole en stil asfalt. Dit is tegen de wil van omwonenden en de gemeente Stichtse Vecht.

De Gedeputeerden geven 2 redenen voor hun besluit:

1.Sluipverkeer. Uit het rapport van Royal Haskoning zou blijken dat een deel van het verkeer het zo moeilijk gaat hebben met de snelheidsverlaging op de Zuilense Ring, dat ze gaan omrijden, via de Gageldijk-Herenweg, door Maarssen-Dorp (50 km/uur) en via de stad Utrecht (50 km/uur), of gewoon de A2 volgen naar de A27.

De SP vraagt GS om een onderbouwing van de verwachting van toename van dit sluipverkeer.

2. Trajectcontrole. De Gedeputeerden hebben blijkbaar onlangs een systeem voor trajectcontrole bij 100 km/uur besteld bij het ministerie. De minister heeft nu gezegd dat het hele feest niet doorgaat, als de maximum snelheid verlaagd wordt. De tot nu toe gemaakte kosten moeten nog wel betaald worden. De provincie wordt dus beboet als er langs een woonwijk en kwetsbaar buitengebied een max snelheid van 80km/uur wordt ingevoerd.

De SP vraagt GS waarom dit is besteld, voordat de beslissing over de maximum snelheid genomen was. De omwonenden zouden pro-actief bij de onderzoeken en oplossingen betrokken worden.

Gelukkig laat de gemeenteraad van Stichtse Vecht zich niet met een kluitje in het riet sturen. Ze hebben al een keer gezien dat plannen en beloftes van het Rijk, over maximum snelheid op de verbrede A2 zomaar van tafel worden geveegd. Toen klaagde en dreigde de minister niet over bordjes en aanpassingen die geld kosten. De SP wijst ook op de recente uitspraak van het Europese Hof over te veel uitstoot van stikstof in Nederland. ‘Misschien dat Gedeputeerden en minister hier beter naar luisteren dan naar de omwonenden. Wij hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de vergunningen voor de stikstoftoename niet getoetst zijn aan deze recente uitspraak van het Europees Hof’, aldus Truke Noordenbos, SP-statenlid.

De vragen van de SP worden naar verwachting beantwoord in de MME vergadering van 19 november a.s. in het provinciehuis.

Reactie toevoegen

U bent hier