h

Actie tegen verspilling van belastinggeld!

9 februari 2019

Actie tegen verspilling van belastinggeld!

Boze bewoners van de stad Amersfoort gaan maandag 11 februari  actie voeren in het bos bij Amersfoort om de bomenkap te voorkomen voor de nutteloze aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. De SP Amersfoort en leden van de SP Statenfractie provincie Utrecht zullen deze actie ondersteunen.

Wij roepen alle verstandige en strijdbare mensen op:

Kom Maandag 11 februari om 9 uur naar  ‘Leerhotel het Klooster’ , Daam Fokkemalaan 10, 3818 KG Amersfoort. Parkeren is daar mogelijk.

Daar wordt verteld hoe de actie er verder uit gaat zien. In dit filmpje licht Rob Molenkamp alvast een tip van de sluier op.

De Westelijke Ontsluiting gaat de gemeenschap (provincie en gemeente) uiteindelijk 100 miljoen euro kosten. En 4000 bomen op de koop toe. Onlangs is aangetoond dat er veel beschermde diersoorten op het terrein zitten. Dassen, boommarters, haviken, reeën en sperwers.  Keer op keer is aangetoond dat deze weg niet nodig is, omdat er goede doorstroming is op de oude route. Zelfs tijdens de monsterfile enkele weken geleden kon er op de bestaande weg gewoon worden doorgereden.

Toch wijken de VVD wethouder Buitelaar en VVD Gedeputeerde Dennis Straat (van de Uithoflijn) niet van hun plan af om dit stuk asfalt aan te leggen. Hierbij door dik en dun gesteund door coalitiepartijen Groen Links, Christen Unie en D66 in de gemeente en provincie.

De SP is niet tegen wegen, nieuwe verbindingen, verbeterde doorstroming. Wel tegen het verspillen van gemeenschapsgeld en natuur voor wegen die niet nodig zijn voor de inwoners, en alleen gunstig zijn voor de asfaltlobby.

KOM OOK EN STRIJD MEE!!!!!!

Reacties

OK, er boven op dus.

Alle feiten zijn getoetst door de rechter. Waarom geeft dit bericht dat nu andere feiten weer. iedereen mag een andere mening hebben. daarbij ben ik wel van mening dat iedereen ook alle feiten moet melden en niet alleen maar een eigen blik op een situatie. Daar kan de SP het toch niet mee oneens zijn?

Dat lees ik nu pas. Is er nog hoop? De Gemeente Amersfoort is echt gek.

Reactie toevoegen

U bent hier