h
30 januari 2024

Waar een kleine fractie groot in kan zijn

Foto: Jan van Zwam / SP Veenendaal

JAN BREUR OP REGIOCONFERENTIE

Afgelopen zaterdag, 27 januari, vond in De Moed in Amersfoort de regioconferentie van SP regio Utrecht plaats. Hier legde Jan Breur, fractievoorzitter van de SP in de Utrechtse Provinciale Staten verantwoording af. Dit was bepaald geen straf, want hij kon vooral goed nieuws brengen.

Lees verder
24 januari 2024

Eindelijk: met de tram naar de wedstrijd!

De aanhouder wint. Na herhaaldelijk aandringen van de SP gaat de Uithoflijn rijden als FC Utrecht speelt. In eerste instantie als een eenmalige proef, maar het begin is er. De tram rijdt op 14 april, tussen 12:00u en 18:00u.

Lees verder
18 januari 2024

SP: Laat chauffeurs zeggenschap behouden

De SP vindt het belangrijk dat buschauffeurs zich prettig voelen in hun beroep, en dat hun medezeggenschap dichtbij en laagdrempelig is. Keolis wil echter de medezeggenschap anders inrichten, zodat de OR op afstand wordt geplaatst. Daarom vroeg fractievoorzitter Jan Breur aan de gedeputeerde of hij Keolis - het bedrijf achter Syntus Utrecht - hierop aan te spreken.

Lees verder
16 januari 2024

Volkskrant: Pak als overheid de regie op wonen en energie

Foto: Gonnie Oosterbaan

In een commentaar in de Volkskrant roept hoofdredacteur Pieter Klok de overheid op de regie terug te pakken op volkshuisvesting en energie. Het heilige geloof in marktwerking is de werkelijke oorzaak van de woningcrisis en de problemen bij de energievoorziening, zo betoogt hij. Zou Klok het SP-verkiezingsprogramma onder zijn kussen hebben liggen?

Lees verder
15 januari 2024

Laatste oude sneltram toch behouden

Foto: SP / wikipedia

Vorige week stelde de SP vragen aan het Provinciebestuur over het besluit van de gemeente Nieuwegein om het laatste tramstel van de oude versie alsnog te slopen. Maar op 15 januari werd bekend dat het Nederlands Transportmuseum (NTM) bereid is het in haar collectie op te nemen. Goed nieuws dus!

Lees verder
13 januari 2024

Structurele wijziging visie mobiliteit onontkoombaar

Kort na elkaar verschenen in het AD twee artikelen die elkaar volkomen aanvullen. Het Rijk frustreert de ontwikkeling van het openbaar vervoer en er was een toename van 180.000 personenauto’s in 2023. De wal keert het schip. Een structurele wijziging in het denken over mobiliteit en een groot investeringsplan zijn daarom onontkoombaar, betoogt SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Lees verder
9 januari 2024

Wat gaat er gebeuren met het Henschotermeer?

Een brede waaier aan partijen, waaronder de SP, heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke ontwikkelingen rond het Henschotermeer. Dit, omdat er een bestemmingswijziging bij de gemeente Woudenberg is aangevraagd om bouw bij het meer toe te staan. Omwonenden en natuurorganisaties maken zich zorgen.

Lees verder
8 januari 2024

SP-fractie ontstemd over sloop oude sneltram

Foto: SP / wikipedia

De Utrechtse SP-Statenfractie reageert ontstemd op de recente berichten in de media over het Nieuwegeinse besluit tot sloop van het deel van een oude sneltram dat het, op verzoek van die gemeente zelf, door de Provincie geschonken kreeg. Dit alles naar aanleiding van een unaniem aangenomen voorstel van de SP uit 2020 tot behoud van dit moderne erfgoed. Onder meer de aanwezigheid van Chroom-6 in de verf van de tram, maar ook het ontbreken van een geschikte plek zou de komst van het tramdeel in de weg staan. De SP heeft vragen gesteld aan het Provinciebestuur.

Lees verder
24 december 2023

Rapporteur VN: jarenlang neoliberaal beleid oorzaak wooncrisis

Foto: SP / www.sp.nl

Wat van belang is voor iedereen mag niet worden overgelaten aan de markt. Dat zegt de SP al sinds jaar en dag. Goede huisvesting voor iedereen is daarvan een voorbeeld. VN-rapporteur Rajagopal maakte aan het einde van zijn bezoek aan Nederland gehakt van het Nederlandse woonbeleid. Een paar decennia neoliberale woonpolitiek hebben gezorgd voor de wooncrisis waarin we zijn beland. “De markt zorgt natuurlijk voor zijn eigen belang en maakt zich niet druk over het recht op adequate huisvesting", liet hij onder meer optekenen.

Lees verder
21 december 2023

Bouw tijdelijke woningen Hoograven toch van start

Foto: Lies Schmidt

Eind november stelde de SP nog vragen over de vertraging bij projecten voor tijdelijke woningen, maar op 20 december werd alsnog het startsein gegeven voor de plaatsing van 280 containerwoningen die al maanden klaarstonden op de Pagelaan in Hoograven-Zuid (Utrecht). SP-commissielid Tim Schipper was erbij.

Lees verder

Pagina's