h

Topscore SP bij Voorjaarsnota

5 juli 2016

Topscore SP bij Voorjaarsnota

Foto: SP / www.sp.nl

De SP kijkt met een goed gevoel terug op de behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten, op 4 juli 2016. Maar liefst 4 moties van de fractie werden aangenomen, naast twee voorstellen waar onze handtekening onder stond. Een topscore. Wat kregen we voor elkaar?

Oplossing fietsknelpunt Laagraven dichterbij
Al vijf jaar staat de onveilige situatie voor fietsers rond de Ravenswade (Laagraven) op nummer 1 in de top 10 van aan te pakken fietsknelpunten. Sinds februari 2014 heeft de Provincie de regierol om dit op te lossen. Ruim twee jaar verder vond de SP het tijd dat daar eens iets van zou blijken. In overgrote meerderheid namen de Staten de motie van de SP aan. Met frisse tegenzin moet gedeputeerde Verbeek nu uiterlijk in het najaar met boter bij de vis komen.

Meer inzet voor werk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Sinds jaar en dag zet de SP zich in voor mensen die door allerlei omstandigheden niet zo makkelijk aan een baan kunnen komen. In 2011 en 2013 werden daarover al voorstellen van de SP aangenomen. Het Provinciebestuur loopt echter niet hard genoeg, vond een meerderheid van de Staten en steunde onze motie, waarin de Gedeputeerde tot meer actie wordt aangezet.

Steun in de rug voor Jeugdcultuurfonds
Cultuuronderwijs voor jongeren moet niet alleen voor de mensen met een dikke portemonnee zijn. Dankzij het Jeugdcultuurfonds kunnen ook mensen met weinig geld hun kinderen deel laten nemen aan cursussen op dat gebied. Maar nog niet alle Utrechtse gemeentes doen mee. Om dat doel dichterbij te brengen diende de SP, samen met diverse andere partijen, een motie in om het fonds twee jaar lang een extra steuntje in de rug te geven. Ook dat vond de meerderheid een goed idee.

Betere aansluiting (V)MBO op de arbeidsmarkt
Ronkende teksten over Utrecht als ‘Topregio’ ten spijt komen veel jongeren met een opleiding op (V)MBO-niveau niet aan de slag. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet beter, maar daarnaast moet er ook bij het aantrekken van bedrijven strakker gestuurd worden op werkgelegenheid voor deze groep. Ook voor deze motie volgden de Staten de SP.

Onze handtekening stond ook onder diverse aangenomen voorstellen van andere fracties, zoals de duurzame geluidsschermen van de ChristenUnie en stelling nemen tegen de vestiging van plofkippenfabriek MHP in Veenendaal, een voorstel van de Partij voor de Dieren.

Al met al een tot nu toe nog nooit vertoond resultaat, waarmee de SP met een prettig gevoel het reces begint. Het circus Provinciale Staten trekt verder vanaf eind augustus.

Hier zijn onder agendapunt 6 alle ingediende moties van PS te vinden en hier het stemgedrag van de partijen.

Reactie toevoegen

U bent hier