h

SP stemt tegen Provinciale Programmering Wonen en Werken

26 april 2024

SP stemt tegen Provinciale Programmering Wonen en Werken

Foto: Provincie Utrecht

De SP heeft tegen de Provinciale Programmering Wonen en Werken (PPWW) gestemd, tijdens de Statenvergadering van 24 april. De onacceptabele situatie rond sociale huisvesting in de gemeente Stichtse Vecht gaf hierbij de doorslag. Het PPWW biedt geen mogelijkheid om deze uitholling van de volkshuisvesting een halt toe te roepen.

In Stichtse Vecht hebben commerciële partijen de bouw en exploitatie van deze categorie in handen gekregen. Kleine woningen tegen een huurprijs op de liberalisatiegrens, zonder recht op huurtoeslag en met minimum inkomenseisen. "Dat gaat lijnrecht in tegen de motie 'echte sociale huur' die de Staten in 2021 aan hebben genomen," aldus fractievoorzitter Jan Breur.

De Gedeputeerde gaf hierop aan dat hij niet af kan dwingen dat de corporaties aan zet zijn voor de bouw en exploitatie van sociale huur. Zo is dat afgesproken in de Woondeal: de voorkeur gaat uit naar de corporaties, maar dat is niet hard gesteld als voorwaarde.

"Zo schiet het niet op. Want wat in Stichtse Vecht gebeurt kan natuurlijk ook elders gebeuren," aldus Breur. "De motie uit 2022 was helder: houd de markt weg van de sociale huur. We geloven de Gedeputeerde best als hij zegt dat hij er zich hard voor maakt en zal blijven maken, maar die Woondeal biedt de markt de ruimte om daar simpelweg een lange neus naar te trekken. En uiteraard gebeurt dat dan."

Reactie toevoegen

U bent hier