h

En hier is uw gastheer...

27 maart 2024

En hier is uw gastheer...

Foto: Roel Breet

Bij de Statenvergadering van 20 maart jongstleden was er een bijzondere taak weggelegd voor SP-fractievoorzitter Jan Breur. Hij mocht namelijk optreden als gastheer voor geïnteresseerde inwoners uit de provincie. Tussen de bedrijven door schoof hij aan bij de groep, die in het kader van 'gast van de Staten' mochten beleven hoe er met hun stem wordt omgegaan.

Naast het bijwonen van (een deel van) de Statenvergadering stond er ook een rondleiding door het Provinciehuis en een lunch met Statenleden op het programma.

Wil je een keer op bezoek komen bij Provinciale Staten? Wil je weten hoe een vergadering in zijn werk gaat? Of wil je van Statenleden zelf horen wat zij voor jou kunnen betekenen? Meld je dan aan voor een persoonlijke rondleiding vlak voor, tijdens en na een Provinciale Statenvergadering, voor een uniek kijkje achter de schermen! Provinciale Staten Utrecht heten je van harte welkom als onze officiële Gast van de Staten. Meld je aan via de Statengriffie, statengriffie@provincie-utrecht.nl of bel met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie: 06 43 24 64 02.

Overigens zijn de Staten- en Commissievergaderingen openbaar, dus plaats nemen op de tribune kan ook buiten het 'Gast van de Staten'-programma om.

Reactie toevoegen

U bent hier