h

Vragen SP over zorgenkind Regiotaxi

9 oktober 2016

Vragen SP over zorgenkind Regiotaxi

De afgelopen week kwam de nieuwe vervoerder DVG, die de Regiotaxidienst uitvoert, zwaar onder vuur te liggen. 99 klachten in de eerste vier dagen, als gevolg van ‘een foute inschatting van het aantal ritten’. De Utrechtse Statenfractie van de SP is verbijsterd over de gang van zaken en denkt dat de oorzaak veel eerder is gelegen in goedkoop is duurkoop. In 10 jaar tijd is er namelijk niets wezenlijks veranderd. SP-fractievoorzitter Ad Meijer heeft vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten.

Meijer: “Al tijdenlang is het een puinhoop bij de uitvoering van de Regiotaxi en dan gaat de Provincie in zee met een club die niet weet waar ze aan beginnen? Ongelofelijk dat die de aanbesteding heeft kunnen winnen. Ik wil het naadje van de kous weten van hoe dat heeft kunnen gebeuren, welke voorwaarden er zijn meegegeven en hoe de Provincie erop heeft toegezien dat de overdracht fatsoenlijk zou worden geregeld. Maar uiteindelijk is het toch een kwestie van poen.”

Hiermee doelt Meijer op het feit dat de Regiotaxi sinds jaar en dag een sluitpost is op de begroting.

“De arbeidsvoorwaarden voor het personeel, het materiaal waarmee wordt gereden en de wachttijden voor de cliënten staan zwaar onder druk. Daar hebben we een paar jaar geleden nog actie voor gevoerd. Met dit geld is het gewoon niet fatsoenlijk te doen. De bal ligt dus niet alleen bij DVG, maar wel degelijk ook bij de Provincie en de gemeentes Utrecht en Stichtse Vecht”, aldus Meijer.

Lees hier de vragen van Ad Meijer.

Reacties

de chauffeurs maken lange dagen bij van Rhijn taxi 12 uur per dag elke dag en verder wisselende rooster ma 06.00
dinsdag 09.30 11.00 op woensdag of donderdag om 13..00
dus niet 5 dag 06.00 uur volgende week 14.00 uur of late dienst daar gaan chauffeur onderdoor en ziekteverzuim

Reactie toevoegen

U bent hier