h

Financieel fiasco Provincie dreigt door sluiting Museum Oud Amelisweerd

19 september 2016

Financieel fiasco Provincie dreigt door sluiting Museum Oud Amelisweerd

Foto: SP / Google maps

Met het besluit van het stadsbestuur van de gemeente Utrecht om het Museum Oud Amelisweerd (MOA) geen subsidie te verlenen lijkt het doek te vallen voor deze pas twee jaar geleden geopende instelling. De SP-Statenfractie heeft zich in 2015 zeer kritisch opgesteld tegenover de verstrekking van een lening van 1,6 ton door de Provincie en eerder al tegen de 3 ton Provinciegeld die ging zitten in de verbouwing. We vroegen SP-fractievoorzitter Ad Meijer naar een reactie.

Zit hier een tevreden man, nu het MOA de sluiting heeft aangekondigd?
“Nee, een man met gemengde gevoelens. We hebben als SP altijd gezegd dat de exploitatie zeer wankel was. Niet aan beginnen dus. Inmiddels zit er echter wel een hele klap gemeenschapsgeld in, waaronder een kleine half miljoen van de Provincie.”

Dus de Provincie moet opnieuw bijspringen?
“Nee, dat zeker niet. De coalitie van VVD-CDA-D66 en GroenLinks heeft in 2011 het hele programma Cultuur uit de begroting geschrapt. Desondanks trekt het college toch met enige regelmaat, maar zonder verdere discussie in de Staten de knip om instellingen in nood te redden. Juist vanwege de wankele financiële basis onder het MOA hebben wij gezegd niet doen, toen de lening vorig jaar aan de orde kwam.”

Ja, naar die 1,6 ton kan de Provincie nu wel fluiten, toch?
“Nou, eerst is de Utrechtse gemeenteraad aan zet. Die moet wat gaan vinden van het weigeren van de subsidieaanvraag door het college daar, maar inderdaad, als het besluit in stand blijft is ook dat geld door het putje.”

En dan?
“Dan kan de verantwoordelijke gedeputeerde,  Mariëtte Pennarts  van GroenLinks, rekenen op een flinke veeg uit de pan van onze kant en mag ze uitleggen wie of wat er binnen haar begroting gaat bloeden voor dit fiasco.”

Reacties

L.S.

Wat mij verbaast is het volgende: bij het afsluiten van het samenwerkingsverband tussen het MOA en de horeca Vd Veldkeuken is er door de gemeente Utrecht een grote fout gemaakt!
Volgens de woorden van Yvonne Ploum een 'weeffoutje' !

Het feit dat de horeca op deze plek ( en de uitbreiding van de horeca) bestaansrecht heeft gekregen :

Ondersteunende horeca van het MOA en informatiecentrum !

Dit is een juridische truc geweest , omdat er geen dusdanig grote horeca in het bestemmingsplan vAn Bunnik toegestaan is op deze plek.

De zogenaamde WEEFFOUT betreft het verzuim om in het contract op te nemen dat de horeca ook financieel ondersteunend zou moeten zijn van het MOA!

Hier is door het bestuur op alle mogelijke manieren geprobeerd om dit te herstellen en evt. een afspraak met de Veldkeuken over te maken, maar dit is niet gelukt !

Zoals bij de meeste musea is de horeca een belangrijke bron van inkomsten, maar door dit 'weeffoutje' loopt het MOA deze financiën mis !

Ik vind het belangrijk dat het bovenstaande bekend wordt, zodat ook deze kant van de zaak belicht wordt.

Met vriendelijke groet

Marjo Koch

P.S. Heb zélf deze zaak paar jaar geleden al aangekaart bij de Utrechtse Rekenkamer, maar dit punt kwam helaas niet op de agenda.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Bij de totstandkoming van het plan wilde Amersfoort in C de horeca inderdaad als onderdeel van de exploitatie laten opnemen. De horecaondernemer wilde dat niet en waarom zou hij ook, gezien de grote financiële onzekerheid die er in die exploitatiebegroting zat.

Op 16 februari 2012 heeft de Utrechtse gemeenteraad in een motie vastgelegd dat de horeca zelfstandig zou blijven, tenzij de ondernemer zelf tot andere inzichten zou komen. De SP was mede-indiener van die motie.
Ondanks dat feit vond het toenmalige college de plannen voor de exploitatie van het museum levensvatbaar, ook zonder exploitatiesubsidie (dat laatste was een eis van D66 en VVD).

De SP niet. Wij stemden daarom in juni 2012 in de raad tegen de kredietverlening.

Reactie toevoegen

U bent hier