h

SP-Motie OV unaniem aangenomen

3 juli 2012

SP-Motie OV unaniem aangenomen

Met algemene stemmen namen Provinciale Staten op 2 juli de SP-motie voor behoud van goed busvervoer aan. Gedeputeerde van Lunteren gaat zich richting het Bestuur Regio Utrecht maximaal inspannen om kwaliteit en prijs van de bus in de hele Provincie op elkaar te blijven laten aansluiten. 

Onder zijn arm neemt hij het pakket van 4000 handtekeningen mee, dat de SP het college van gedeputeerde staten aanbood. Zie de foto's hieronder. SP-statenlid Ad Meijer: "Natuurlijk heb je het liefst boter bij de vis, in de vorm van euro's op de begroting. Dat zat er niet in, maar we begonnen met niets en nu hebben we een flinke steun in de rug. Het zegt wel degelijk iets dat de Staten voltallig achter de doelstelling van onze campagne staan. We zijn erg blij met dit resultaat."

De campagne 1 voor OV gaat gewoon verder tot september, als het BRU het definitieve besluit moet nemen over het buslijnennet voor de komende 10 jaar. Op donderdag krijgt ook het gemeentebestuur van Utrecht de handtekeningen aangeboden, om 13.45 uur in het stadhuis. Blijf vooral de petitie tekenen!

U bent hier