h

SP over Verweliusterrein: neem aanbevelingen over!

6 maart 2024

SP over Verweliusterrein: neem aanbevelingen over!

De plannen voor het Verweliusterrein zijn een langlopende soap. Nadat de Raad van State heeft geoordeeld dat de plannen onvoldoende onderbouwd zijn, is een en ander nogmaals onderzocht. Wat de SP betreft, worden de aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen, één op één overgenomen.

Het College van Gedeputeerde Staten is dat daar op zich mee eens, maar wil het overnemen van deze aanbevelingen niet stellen als randvoorwaarde. Ook heeft zij geen zienswijze ingediend bij de gemeente De Bilt, die de plannen opnieuw moet vaststellen. Eerder heeft de provincie zelfs groen licht gegeven voor de plannen - die over de rode contouren heengaan - en deels in NNN-gebied zijn gesitueerd.

"Wat ons betreft had Gedeputeerde Staten er steviger in moeten staan," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Dat advies had best een eis moeten zijn. Als provincie hebben we een verantwoordelijkheid voor natuurbeheer en natuurontwikkeling, en daar moeten we ook scherp op zijn."

Reactie toevoegen

U bent hier