h

Bestaanszekerheid en volwaardig OV

12 december 2023

Bestaanszekerheid en volwaardig OV

Op 13 december bespreken Provinciale Staten de financiële voorstellen van de nieuwe coalitie. Zoals eerder beschreven kan de SP daar geen goedkeuring aan geven. Wel zal SP-fractievoorzitter Jan Breur twee voorstellen indienen om meer richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Het eerste voorstel betreft de bestaanszekerheid, die voor steeds meer inwoners onder druk staat. De Provincie kan daar wel degelijk wat in betekenen. Jan Breur: “Heel veel Provinciaal geld gaat naar vervoer, klimaat en milieu. Geef daar dan handen en voeten aan door verduurzaming van woningen, voedselbanken en maatschappelijk vastgoed. Daarmee dringen je uitstoot en energieverbruik terug. Verder zou de inzet moeten zijn het OV sterk aantrekkelijk te maken ten opzichte van autogebruik om zo files te bestrijden en uitstoot te verlagen.”

Het andere voorstel van de SP gaat over het stimuleren van dat OV. Onderzoek van de SP in Zuid-Holland toont aan dat er een wereld te winnen is qua snelheid en tarieven. Breur: “Ten eerste is het nodig het OV als volwaardig vervoermiddel te erkennen en dan daadwerkelijk stappen te zetten om een sterke verbeterslag door te voeren. Denk daarbij aan betere arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs, maar daarnaast meer gerichte acties om de tarieven te matigen. In diverse Europese landen en regio’s is dat met succes gebeurd. Dat kan hier ook.”

Precies vanwege die tarievenacties staat de SP ook onder een voorstel van Volt, dat onderzoek wil laten doen naar de mogelijkheden voor de Provincie Utrecht.

Naar verwachting stemmen Provinciale Staten in de avond van 13 december over de voorstellen.

Reactie toevoegen

U bent hier