h

Gat van onbekende omvang in begroting nieuwe coalitie

30 november 2023

Gat van onbekende omvang in begroting nieuwe coalitie

In de meerjarenbegroting van de nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA zit een gat van vele miljoenen. Zo zijn de uitvoeringskosten van alle ambitieuze plannen niet opgenomen en wordt een nog niet ingevulde bezuiniging van 15 miljoen gebruikt om de boel boekhoudkundig sluitend te maken. De SP stemt hier uiteraard niet mee in.

SP-commissielid Dane Harris is duidelijk: ”Waar stemmen we nou eigenlijk over als je de uitvoeringskosten van alle plannen niet opneemt in je begroting? Dat gaat al gauw om heel veel geld, zo hebben we bijvoorbeeld kunnen zien bij de LEADER-subsidies.”

Bij de SP gingen ook de haren overeind staan bij de passages over een ‘taakstelling’ van 15 miljoen, uitgesmeerd over 3 jaar.  “Dat maakt de meerjarenbegroting op papier sluitend, maar de coalitie heeft nog geen idee hoe en waar die bezuiniging gaat landen. Het is dus gewoon een gat van 15 miljoen. Een zwaktebod van jewelste, waar we als SP natuurlijk niet mee kunnen instemmen”, aldus Harris.

Provinciale Staten stemmen op 13 december over de financiële voorstellen van de coalitie.

Reactie toevoegen

U bent hier