h

Schimmenspel GL en D66 over verbreding A27

7 juni 2016

Schimmenspel GL en D66 over verbreding A27

De SP heeft samen met de PvdA en 50+ een motie ingediend, waarin we het college van Gedeputeerde Staten verzoeken een zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat  met de strekking dat de provincie Utrecht zich verzet tegen de verbreding van de bak bij Amelisweerd.

De argumenten:

-De natuur bij Amelisweerd wordt wederom onherstelbaar aangetast.

-De uitvoering zal minstens 8 jaar grote overlast veroorzaken.

-Meer asfalt heeft een aanzuigende werking en zal op de langere termijn de files alleen maar verergeren.

-De verkeersintensiteit waarmee nu gerekend wordt, wordt pas in 2046 bereikt.

-Binnen de bestaande bak kunnen er met wat inventiviteit best 2 keer 6 rijstroken gemaakt worden.

Op zondag 5 juni was er een manifestatie om te protesteren tegen de desastreuze verbreding van de bak. Deze manifestatie werd gesteund door  D66 en GroenLinks.

Ze waren prominent aanwezig met ballonnen, spandoeken enz.

Helaas...... Toen onze motie in stemming kwam, werd hij, behalve door de indieners, alleen gesteund door de Christen Unie en de Partij voor de Dieren.

D66 en GroenLinks stemden tegen!!!!! (Evenals VVD, CDA, PVV en SGP).

GroenLinks diende later nog een eigen motie in (“doekje voor het bloeden”). Een verhullend slap aftreksel van onze motie, die met bijna algemene stemmen werd aangenomen, zelfs de VVD was voor!

Alleen de super asfaltpartij PVV stemde ook hier tegen.

Wij stemden voor gedachtig het principe: Beter een half ei dan een lege dop of:  Iets, ook al is het nog zo weinig, is minder slecht dan niets.

Jammer, weer een gemiste kans.

Reactie toevoegen

U bent hier