h

Nu lef tonen voor extra geld openbaar vervoer

10 februari 2016

Nu lef tonen voor extra geld openbaar vervoer

Een dikke raadsmeerderheid in de stad Utrecht steunde de SP-fractie in haar oproep aan de Provincie om meer geld ter beschikking te stellen voor het openbaar vervoer. Nu zijn Provinciale Staten aan zet om die boter bij de vis te leveren. Als dezelfde partijen als in de stad Utrecht ook in PS meedoen, dan kan dat. SP-Statenlid Gerard Bosman vindt dat ze die lef moeten tonen.

Bosman: “Vervoerder OV-U luidt de noodklok, want de vraag naar OV groeit harder dan wat ze met de beschikbare middelen kunnen bieden. De sociale functie van het openbaar vervoer staat hiermee onder druk. Voorkomen moet worden dat dit opgelost wordt door veel te rijden op drukke lijnen en de lijnen met minder passagiers te verwaarlozen. Kortom, er moet geld bij en dat kan, zoals we al vaker hebben betoogd. De tijd lijkt nu eindelijk rijp om door te pakken.”

In de stad Utrecht kreeg SP-raadslid Michel Eggermont steun voor zijn motie van D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, ook in de Staten samen met de SP goed voor een meerderheid.

“Het is nu een kwestie van politieke wil en het kan zonder te bezuinigen op andere beleidsterreinen. Met bijvoorbeeld een verhoging van de opcenten ter grootte van een halve reep chocolade per maand per automobilist kan er € 6 miljoen per jaar vrij worden gespeeld. Als je de opcenten in lijn brengt met het landelijk gemiddelde zelfs het dubbele. We gaan er vanuit dat ook de collegepartijen GroenLinks en D66 de oproep van hun stadse partijgenoten volgen en met ons optrekken voor goed openbaar vervoer”, aldus Bosman.

Om te beginnen gaan de genoemde partijen een aantal vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. In de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie wordt de discussie binnenkort vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier