h

SP: Extra middelen voor fijnmazig openbaar vervoer

7 juli 2014

SP: Extra middelen voor fijnmazig openbaar vervoer

Om het bestaande openbaar vervoernetwerk in de buurten en buitengebieden in stand te houden is de komende jaren een extra bedrag nodig van €3 - €4 miljoen, volgens de Provincie.

De SP vindt fijnmazig OV van dusdanig belang dat een beperkte verhoging van de Provinciale heffing op de motorrijtuigenbelasting  op zijn plaats is, de zogeheten opcenten.

SP-fractievoorzitter Ad Meijer: “De hoogte van de opcenten verschilt per Provincie. Eigenaren van de  zwaarste en meest vervuilende motorvoertuigen betalen het meest. De heffing in Utrecht is op een na de laagste en al sinds 2008 ongewijzigd. En we hebben het niet over een wereldbedrag.”

Om de extra middelen voor het openbaar vervoer vrij te maken is een verhoging van 3,2 opcenten nodig. Dat komt neer op gemiddeld € 0,54 per voertuig per maand.

Meijer: “We willen mensen de auto uit en het openbaar vervoer in. Daar mag een kleine financiële prikkel tegenover staan. Dat doen we als Provincie tenslotte wel vaker, met tariefacties of spitsmijdprojecten.”

Volgens de SP kan de verhoging bovendien van tijdelijke aard zijn, als de Provincie en de grote gemeentes echt werk maken van regionale OV-knooppunten.

Meijer: “Door het OV op knooppunten te bundelen voorkom je dat er veel lege bussen de steden in en uit rijden. Dat bevordert de luchtkwaliteit en bespaart uitvoeringskosten.”

Reactie toevoegen

U bent hier