h

SP keurt Deelakkoord Natuur af

12 december 2011

SP keurt Deelakkoord Natuur af

De Statenfractie van de SP heeft in de vergadering van 12 december 2011 nee gezegd tegen het Deelakkoord Natuur.  Hieronder het betoog van SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur.

Voorzitter,

Stelt u zich voor, we hebben een minister die zomaar op eigen houtje besluit om drie provincies samen te voegen tot één Randstadprovincie. Hij luistert niet naar de wensen van de gedeputeerden, hij raadpleegt de Provinciale Staten niet, hij lapt de uitspraken van de Tweede Kamer aan zijn laars. Een puur hypothetisch geval, kortom. En hij eist ook nog dat de provincies akkoord gaan, anders dreigt hij met een noodwet.

Wat doen wij dan? Dan staan wij op onze achterste benen, en dan zeggen we dat hij op kan krassen met zijn plannen. We zijn hier een volksvertegenwoordiging, en we willen gewoon ons werk kunnen doen, zonder een minister die er als een soort despoot de knoet over legt. En ook ons college laat van zich horen in de media. Puur hypothetisch, natuurlijk.

Maar nu gaat het over natuur. We hebben te maken met een staatssecretaris Bleker die €600 miljoen wil schrappen op de natuur in Nederland. 128.000ha grond wordt geschrapt, de jacht wordt geopend op een aantal diersoorten, en een honderdtal planten en dieren raken hun beschermde status kwijt. Staatsbosbeheer moet voor 100 miljoen grond verkopen, als bijdrage aan de crisis. Blekers sterkste argument: we moeten bezuinigen.

Dat is ook zo, we moeten bezuinigen. De financiële sector heeft er een potje van gemaakt, en die rommel moeten we nu weer opruimen met z’n allen. Maar waarom bezuinigt Bleker dan niet gewoon 20% op natuur, zoals op de andere beleidsterreinen? Waarom bezuinigt hij maar liefst 72%, zoals Ed Nijpels zondagochtend voorrekende bij Eva Jinek?

Aardig verhaal trouwens, van de voormalig VVD-voorman.  Hij maakte ook de opmerking dat de staatssecretaris creatief omspringt met de waarheid. Dat zou ik nooit durven zeggen, natuurlijk, maar als Ed Nijpels dat zegt, tja, wie ben ik om het te ontkennen? Nijpels zei ook dat het een zwarte bladzijde zou zijn in de geschiedenis van de natuurbescherming als wij dit akkoord aannemen. Misschien kan de VVD-fractie dat ter harte nemen. Maar goed, Ed Nijpels vindt het erg veel om 72% te bezuinigen. Waarom doen we ‘t dan?

En waarom houdt de staatssecretaris geen rekening met de gevolgen die dit akkoord kan hebben voor de biodiversiteit? Ja, hij neemt er na lang aandringen de verantwoordelijkheid voor. Maar hoeveel gaat deze grap kosten? En wie betaalt dat?

U weet dat de Stichting Das & Boom zijn eerste rechtszaak al gewonnen heeft, en ze hebben er meer aangekondigd. De rechter heeft gezegd dat de verbindingszones eens te meer belangrijk worden, nu het oppervlak van de EHS zoveel minder wordt. Dat is nu juist waar deze plannen een streep door zetten. Dus reken maar uit, dat gaat geld kosten.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving betwijfelt sterk of de Europese doelen wel gehaald worden. En GroenLinks Gelderland heeft aangekondigd dat zij vernieting door de Kroon gaan eisen als het akkoord wordt aangenomen. De kans is groot dat we alles wat we nu uit onze handen laten vallen, over een paar jaar weer tegen extra kosten moeten repareren. Dus hoezo bezuinigen?

En hoe geloofwaardig zijn die bezuinigingen van een kabinet dat wel even 230 miljoen uittrekt voor de invoering van een maximumsnelheid van 130 km/u? €230 miljoen om 10 km per uur harder te mogen rijden. Van Woerden tot Veenendaal scheelt dat nog geen twee minuten. Nee, dát is goed besteed geld. Wel levert het meer lawaai op, meer stank en meer uitlaatgassen. Misschien moeten we op auto’s ook maar zo eenzelfde sticker plakken als op sigaretten: “autorijden kan de gezondheid ernstige schade toebrengen”.

En hoe geloofwaardig zijn die bezuinigingen van een kabinet dat blijft vasthouden aan de aanschaf van de 52 JSF-toestellen, die niet alleen steeds meer mankementen vertonen, maar ook steeds duurder worden? €160 miljoen per stuk, volgens de laatste berichten, dus €8,3 miljard in totaal. Zelfs de Verenigde Staten zijn al bezig met een exit-strategie. Als we maar drie JSF-toestellen schrappen, hoeven we deze bezuinigingen niet door te voeren.

En hoe geloofwaardig zijn die bezuinigingen van een kabinet dat weigert om de hypotheekrenteaftrek eens kritisch tegen het licht te houden? Jaarlijks trekken we met z’n allen zo’n 11 miljard hypotheekrente af. Als we de huizen van boven een half miljoen nou eens van die regeling zouden uitsluiten, dan zou dat al een hoop schelen. Of volg het SP-voorstel, en leg de grens bij drie en een halve ton.

Ook de rare keuze voor agrarisch natuurbeheer, wat drie tot zes keer zo duur is als beheer door een natuurorganisatie, wijst erop dat het helemaal niet gaat om bezuinigen. Volgens Ed Nijpels – hee, daar is hij weer – zou Henk Bleker deze kaalslag ook doorvoeren als hij niet hoefde te bezuinigen. Ik ben geen natuurbarbaar, zei Henk Bleker. Voorzitter, wij kunnen er met de beste wil van de wereld niet omheen: dat is hij wel.

Kortom, we hebben te maken met een overbodige bezuiniging, die heel veel schade toebrengt. Wij worden daarmee verantwoordelijk voor een beleid dat de natuur kapot maakt. Die mooie natuur die toeristen aantrekt, en waar mensen voor in Leidsche Rijn zijn komen wonen, die wordt overgelaten aan particuliere natuurbeheerders. Nou, komt u maar eens in de Biltse Duinen kijken, wat dat voor moois oplevert. De particuliere eigenaars zijn daar hun eigen natuur aan het vernielen geweest, om maar te voorkomen dat er anderen van zouden genieten. En de provincie kan niets doen, want het is privébezit.

En ja, ik weet het. Er is het Akkoord van Utrecht. Dit college heeft zich bang laten maken door de dreigementen van staatssecretaris Bleker, en heeft gekozen voor de vlucht vooruit. De natuurorganisaties hebben ook geslikt dat driekwart van de EHS-plannen op de tocht komen te slaan. Met veel plussen en minnen zou het dan nog wel moeten lukken om dit gekortwiekte Akkoord van Utrecht erdoor te krijgen. Maar moeten we daarmee genoegen nemen? Is dat werkelijk wat we willen?

Dus mijn vraag is: wat gaan we doen? Laten we ons intimideren om in te stemmen met een heel slecht akkoord? De dreiging is dat de staatssecretaris komt met een noodwet. Maar wees eens eerlijk, hoeveel slechter kan die zijn dan wat er nu al ligt?

En wij moeten nog maar zien of er een noodwet komt als behalve Brabant ook andere provincies tegenstemmen. Noord Holland vergadert ook vandaag, en volgens RTV Noord Holland gaan PS daar het akkoord wegstemmen. Groningen dreigt tegen te stemmen. In Flevoland is een dappere gedeputeerde opgestaan die dit soort prutswerk niet accepteert.

In een paar dagen heeft de Partij voor de Dieren al 17.500 bomen verzameld in het kader van hun actie Groeiend Verzet, en de teller loopt snel op. Dat is een signaal aan ons. Het volk verzet zich massaal tegen dit akkoord. Gaat Henk Bleker nóg harder bezuinigen als alles en iedereen zich tegen dit voorstel keert? Ik denk dat Ruth Peetoom van het CDA nog maar eens goed naar haar noodscenario mag kijken als Henk Bleker dit wurgakkoord nog strakker trekt.

Dus gaan we mee met dit beroerde akkoord? Of houden we onze rug recht, en zeggen we nee? Tegen de partijen die niet in de regering zitten, wil ik graag voorrekenen dat VVD, CDA, PVV en SGP in deze Staten geen meerderheid hebben. Samen hebben zij 23 zetels. Het is uw stem die de doorslag geeft. De SP wil daarom graag een hoofdelijke stemming. Toon ruggegraat, en stem tegen!

U bent hier