h

Klimaat aanpakken of papier schuiven?

30 mei 2024

Klimaat aanpakken of papier schuiven?

Foto: Wikipedia

In de raadscommissie Milieu en Mobiliteit heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur zich kritisch uitgesproken over de klimaataanpak. Of liever gezegd: het gebrek aan klimaataanpak. Het beleid wil maar niet concreet worden.

"Er wordt vooral verwezen naar 'tafels' en beleidsdocumenten," aldus Breur. "Bestaat ons klimaatbeleid vooral uit praten en stukken schrijven?" De SP mist de daadwerkelijke stappen in het beleid om de klimaatdoelen te halen.

Breur: "Hoe zorgen we ervoor dat we inderdaad 50% minder primair abiotische grondstoffen gebruiken, hoe remmen we de bodemdaling in het veenweidegebied met minimaal 50%, hoe zorgen we voor voldoende laadinfrastructuur? Antwoord op die vragen zie ik liever dan een paragraaf in een beleidsdocument waarin staat omschreven dat we een paragraaf in een beleidsdocument zullen schrijven."

Hij sloot zijn bijdrage af met de vraag: wanneer gaan we concrete stappen zetten, en welke stappen zetten we dan?

 

Reactie toevoegen

U bent hier