h

Nee, nee, nee: geen gaswinning Papekop!

10 april 2024

Nee, nee, nee: geen gaswinning Papekop!

Foto: SP

De Utrechtse Statenfractie van de SP was, is en blijft tegen de plannen van energiebedrijf Vermillion om gas te winnen uit het gasveld bij Papekop. Die duidelijke uitspraak van de Staten uit 2018 is nog altijd onverkort van kracht. Gedeputeerde Bakker was ook duidelijk. Hij heeft die boodschap wederom overgebracht in een overleg van de betrokken Provincies en gemeenten met het kabinet, nu er een nieuwe vergunningaanvraag is gekomen.

In het debatje hierover in de commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen van 10 april dankte SP-commissielid Tim Schipper de Gedeputeerde voor het memo dat hij op 8 maart aan de commissie had gestuurd en waaruit bleek dat ook de Provincie Zuid-Holland zich nog altijd gehouden acht aan de eerdere uitspraak van de Staten daar. Schipper: “Uw collega van Zuid-Holland vond het tot nu toe niet nodig de Staten daar te informeren over de nieuwe ontwikkeling. Dankzij uw bericht hebben we daar een paar vragen kunnen indienen. Mooi!”

Bakker zegde toe de Staten op de hoogte te blijven houden van de voortgang. En zo hoort het ook bij plannen die zeer gevoelig liggen in de omgeving en de politiek. Nu Zuid-Holland nog…

Reactie toevoegen

U bent hier