h

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-fractievoorzitter Jan Breur is zeer blij met dit initiatief en werkt samen met een aantal andere partijen aan een voorstel om er in Utrecht vaart achter te zetten. Het is de bedoeling dat dit in één van de komende Statenvergaderingen aan de orde wordt gesteld.

Breur: “Wat van belang is voor iedereen mag niet aan de markt worden overgelaten. Het OV is zo’n basisvoorziening, maar die is in de afgelopen decennia steeds verder uitgekleed, omdat commerciële buitenlandse bedrijven er winst op willen maken. Als SP hebben we consequent gepleit voor een eigen Provinciaal OV-bedrijf. Nu die mogelijkheid in Den Haag werkelijkheid lijkt te worden moeten we er in Utrecht alvast mee aan de slag.”

Het voorstel waar aan wordt gewerkt om vaart te zetten achter de realisatie van een Provinciaal OV-bedrijf lijkt op grotere steun te kunnen rekenen dan eerdere pogingen van de SP.

“Ik hoop en verwacht dat de partijen die in Den Haag het voorstel steunen ook hier mee zullen doen. Iedereen in de Provincie moet makkelijk en goedkoop – het liefst gratis - gebruik kunnen maken van het OV. Aan de slag dus!”, aldus Breur.

Reactie toevoegen

U bent hier