h

INSPIREREND: Hof van Cartesius

19 maart 2024

INSPIREREND: Hof van Cartesius

Foto: Jan Breur

Goede kans dat het u is ontgaan, maar onlangs was het de Week van de Circulaire Economie. In het kader daarvan organiseerde een aantal partijen een 'inspiratiebijeenkomst' in het Hof van Cartesius, vlakbij station Utrecht Zuilen. Namens de SP was fractievoorzitter Jan Breur hierbij aanwezig.

In een expertsessie bogen Shinta Oosterwaal, Abe Hendriks en Antoine Heideveld over de vraag: welke rol kan provincie Utrecht spelen in de transitie naar de circulaire economie? Drie uiterst boeiende spreekbeurten over een uitermate belangrijk onderwerp.

Breur: "De kapitalistische economische orde loopt tegen de randen van haar houdbaarheid aan. De aarde en de beschikbare grondstoffen worden uitgeput, en de welvaart concentreert zich bij een steeds kleinere groep mensen. Het is goed om na te denken over een ander economisch systeem, en de economie zo in te richten dat zij niet meer afhankelijk is van roofbouw op de aarde en de mens."

De expersessie werd voorafgegaan door een minstens even inspirerende rondleiding over het terrein. Het Hof van Cartesius is een broedplaats voor (kleine) bedrijfjes, dat is opgetrokken uit sloop- en restmaterialen. Een voorbeeld van circulair bouwen, dat de hoeveelheid bouwafval aanzienlijk vermindert.

"Ook voor gemeenten zeer de moeite waard om eens te kijken," aldus Breur. "Ik heb de SP-gemeenteraadsfracties in de provincie Utrecht al getipt om hier een werkbezoek af te leggen. En van een aantal heb ik al vernomen dat ze de tip hebben voorgelegd aan hun gemeentelijke organisatie. Hier valt echt een hoop te leren!"

De 'inspiratiebijeenkomst' werd georganiseerd door GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, D66 en Volt. De SP bedankt hen hiervoor, en kijkt uit naar de samenwerking om een circulaire en sociale economie waar te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier