h

Hoop en zorgen over Bereikbaarheidsprogramma

4 maart 2024

Hoop en zorgen over Bereikbaarheidsprogramma

Op 28 februari is het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit. De SP is in principe enthousiast over het stuk; het ziet er veelbelovend uit. Maar maakt zich ook zorgen over wat er van het programma in de praktijk terecht zal komen.

Het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma blaast de loftrompet over de mobiliteitstransitie. Op naar schonere en gezondere mobiliteit. Scherpe keuzes. Prima, vindt de SP, maar wat is de praktijk?

"De scherpe keuzes die we nu moeten maken, staan haaks op de keuzes van de afgelopen decennia, welke neerkwamen op 'alle ruimte voor de auto'. Het is dan ook goed om te lezen dat er ook daadwerkelijk wordt ingezet op openbaar vervoer en fietsverbindingen," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Tegelijkertijd baren zinnen als 'uitbreiding van het hoofdwegennet noodzakelijk' mij wel zorgen: als we de automobilist blijven pamperen komt er natuurlijk niets terecht van die hele mobiliteitstransitie. Zeker in een context waarin het Rijk heeft aangegeven de hand op de knip te houden bij het OV, maar wel 'ruim baan voor die extra rijbaan' geeft."

Wat de SP betreft moet er niet zozeer worden ingezet op uitbreiding, maar des te meer op ontlasting van het wegennet. Goed OV is daarin cruciaal.

Reactie toevoegen

U bent hier