h

Eigenaarschap, zeggenschap en deelname in energie

24 maart 2024

Eigenaarschap, zeggenschap en deelname in energie

Foto: SP Oss

Iedereen heeft energie nodig, dus is het zaak dat energie van ons allemaal wordt. De energietransitie biedt daartoe mogelijkheden. Nu stroom dichter bij huis gerealiseerd wordt, kunnen we ook het eigenaarschap dichter bij huis organiseren.

Daarom was de SP mede-indiener van een voorstel  van de SGP om lokaal eigenaarschap te borgen in de leidende principes voor de Energievisie. Ook steunde de SP een voorstel van Partij voor de Dieren om niet alleen lokaal eigenaarschap, maar ook lokale zeggenschap hierin op te nemen. Iedereen moet immers kunnen meepraten over wat er in zijn of haar omgeving gebeurt; maar niet iedereen kan deelnemen in een energiecoöperatie. Om dat laatste probleem te verhelpen, zette de SP ook zijn handtekening onder een voorstel van Volt, dat opriep om deelneming in een coöperatie bekender en bereikbaarder te maken voor iedereen.

Alle drie de voorstellen werden gesteund door een meerderheid, en zijn dus aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier