h

(Don't) follow the LEADER!

21 maart 2024

(Don't) follow the LEADER!

Foto: SP Weert / www.weert.sp.nl

De SP heeft in de Statenvergadering van 20 maart tegen het Wijzigingsbesluit Verordening Europese Landbouwsubsidies gestemd. Reden daarvoor is de grote rol die daarin is weggelegd voor de LEADER-subsidie. Deze subsidie werkt voor geen meter, en wat de SP betreft kan er maar beter mee gestopt worden.

LEADER is een subsidieprogramma van de Europese commissie en betekent in het Nederlands zoiets als ' Samenwerking voor plattelandsontwikkeling'. De resultaten van de eerste uitvoeringsperiode (2014-2022) werden op verzoek van de Provincie onderzocht. De bevindingen waren niet voor de poes.

Buitensporig hoge uitvoeringskosten, complexe aanvragen, nauwelijks resultaat, en projecten met een LEADER-subsidie hadden ook zonder die subsidie wel van de grond kunnen komen. De Europese Rekenkamer komt tot de conclusie dat “er weinig bewijs is dat de voordelen van de LEADER-aanpak opwegen tegen de kosten en risico’s die ermee gepaard gaan."

Al met al: voldoende reden om niet achter deze LEADER aan te blijven lopen...

Reactie toevoegen

U bent hier