h

Waar een kleine fractie groot in kan zijn

30 januari 2024

Waar een kleine fractie groot in kan zijn

Foto: Jan van Zwam / SP Veenendaal

JAN BREUR OP REGIOCONFERENTIE

Afgelopen zaterdag, 27 januari, vond in De Moed in Amersfoort de regioconferentie van SP regio Utrecht plaats. Hier legde Jan Breur, fractievoorzitter van de SP in de Utrechtse Provinciale Staten verantwoording af. Dit was bepaald geen straf, want hij kon vooral goed nieuws brengen.

De SP mag in Utrecht dan wel slechts één statenzetel hebben; toch is de partij allerminst tot de zijlijn veroordeeld. Integendeel; menig inzet wordt beloond met een succes. Enkele voorbeelden uit het afgelopen jaar:

  • Dankzij de SP komt er een 'intercitybus' tussen Amersfoort en Veenendaal.
  • Er wordt een Provinciaal Energiebedrijf opgezet.
  • De historische sneltram (Utrecht - Nieuwegein) gaat naar een museum, in plaats van de snijbrander.
  • In Hoograven wordt de bouw van tijdelijke woningen alsnog opgepakt.
  • Op 14 april zal de Uithoflijn (vooralsnog als proef) rijden rond en tijdens een wedstrijd van FC Utrecht.

Verder houdt de provinciale SP-fractie zich actief bezig met de ontwikkelingen rond het Henschotermeer, het Binnenveld en het Verweliusterrein. De samenwerking met lokale afdelingen wordt als goed en waardevol ervaren; de inzet op toiletvoorzieningen bij de Maarsseveense Plas is daar een goed voorbeeld van.

COMMISSIELEDEN

Breur stond ook even stil bij het onmisbare werk dat 'zijn' commissieleden verrichten.

Tim Schipper bemenst de commissie 'Ruimte, Groen, Water en Wonen', waar hij over een kolossale dossierkennis beschikt. Zowel de stad als het landelijke gebied zijn veilig in zijn handen.
Dane Harris brengt ideologie terug in de commissie 'Bestuur, Economie en Middelen', en weet telkenmale de vanzelfsprekendheid van trickle-down-economics meesterlijk te fileren, door constant te vragen wat de gewone Utrechter aan de voorgestelde beleidsvoornemens heeft.

Als kleine fractie kun je niet overal tot op het diepste detailniveau induiken.
Je ontkomt er niet aan om prioriteiten te stellen.
Maar als je datgene wat je wel kunt doen goed doet, kun je nog best wat voor elkaar krijgen. En dat is waar een kleine fractie groot in kan zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier