h

Structurele wijziging visie mobiliteit onontkoombaar

13 januari 2024

Structurele wijziging visie mobiliteit onontkoombaar

Kort na elkaar verschenen in het AD twee artikelen die elkaar volkomen aanvullen. Het Rijk frustreert de ontwikkeling van het openbaar vervoer en er was een toename van 180.000 personenauto’s in 2023. De wal keert het schip. Een structurele wijziging in het denken over mobiliteit en een groot investeringsplan zijn daarom onontkoombaar, betoogt SP-fractievoorzitter Jan Breur.

“Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om in te zien dat met deze ontwikkelingen de boel gierend vastloopt in Nederland. Voeg daar nog bij dat het inwoneraantal op afzienbare termijn naar 19 miljoen zal stijgen en je weet dat er geen keuze is: het is gewoon noodzakelijk om zwaar te investeren in het openbaar vervoer, in plaats van het asfaltdenken van vele opeenvolgende kabinetten. Het is goed dat maatschappelijke organisaties zich nu in dit debat mengen.”

De SP breekt al vele jaren een lans voor beter openbaar vervoer en kan dat ook onderbouwen. Het recente onderzoek van de Zuid-Hollandse SP-fractie toonde maar weer eens aan dat het OV veel sneller, fijnmaziger en goedkoper moet worden om een serieus alternatief te zijn voor de auto. “In Duitsland hebben ze dat al ingezien. Met de introductie van de goedkope maandkaart zag je meteen een stevige toename van het OV-gebruik. Die kant moeten we hier ook op, naast grote investeringen in de infrastructuur. Het geld dat nu naar asfalt gaat moet daarvoor worden ingezet. En dat niet eenmalig, maar consequent.”

De SP vindt het OV een nutsvoorziening en droeg dat ook weer uit in het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen van maart 2023. “Sommige dingen kosten nou eenmaal geld en wat van belang is voor iedereen mag niet worden overgelaten aan de markt. De overheid moet daarom zelf de verantwoordelijkheid pakken voor het OV”, besluit Breur.

Reactie toevoegen

U bent hier