h

SP: Laat chauffeurs zeggenschap behouden

18 januari 2024

SP: Laat chauffeurs zeggenschap behouden

De SP vindt het belangrijk dat buschauffeurs zich prettig voelen in hun beroep, en dat hun medezeggenschap dichtbij en laagdrempelig is. Keolis wil echter de medezeggenschap anders inrichten, zodat de OR op afstand wordt geplaatst. Daarom vroeg fractievoorzitter Jan Breur aan de gedeputeerde of hij Keolis - het bedrijf achter Syntus Utrecht - hierop aan te spreken.

"Aangezien goed werkgeverschap een belangrijk onderdeel is van onze concessie, en omdat het voor de aantrekkelijkheid van het vak van buschauffeur (en daarmee dus de beschikbaarheid van voldoende chauffeurs teneinde de dienstregeling waar te maken) van belang is dat chauffeurs tevreden zijn in hun beroep," aldus Breur. "Daarom hechten wij eraan dat de gedeputeerde zich hierover uitspreekt."

Hij vroeg de gedeputeerde of hij deze ontwikkeling vindt getuigen van goed werkgeverschap. Ook vroeg hij hem Keolis hierop aan te spreken, en er bij hen aan te dringen dat Syntus Utrecht een eigen OR met de daarbij behorende bevoegdheden behoud.

Gedeputeerde van Schie gaf hierop aan dat hij dit niet wilde doen; hij acht dit een kwestie tussen werkgever en werknemers. Als concessieverlener ziet hij hierin geen rol voor zichzelf weggelegd.

De SP is teleurgesteld in de reactie van de gedeputeerde. Juist in een tijd waarin concessiehouders hun dienstregelingen niet waar kunnen maken wegens personeelstekorten, is het zaak om het beroep van buschauffeur zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een OR op afstand helpt daar niet bij. Als concessieverlener en hoeder van het algemene belang ligt hier juist een taak voor de overheid; in dit geval de provincie.

Reactie toevoegen

U bent hier