h

Schade minima bij aanvraag nadeelcompensatie beperkt

10 november 2023

Schade minima bij aanvraag nadeelcompensatie beperkt

Dankzij een voorstel van onder meer de SP zijn de aanvraagkosten voor nadeelcompensatie verlaagd voor mensen met laag inkomen. Ontvang je minder dan 130% van het sociaal minimum, dan kost een aanvraag geen €250, maar €25. Daarmee is een belangrijke stap in de goede richting gezet.

Wie hinder of schade ondervindt door toedoen van de provincie, kan hiervoor een vergoeding krijgen: nadeelcompensatie. Alleen; om die nadeelcompensatie aan te vragen, moet je eerst €250,- neerleggen. De SP vindt dit onterecht, en zeker voor mensen met een kleine beurs oneerlijk: "Het maakt nogal wat uit of je die aanvraag kunt doen van je speelgeld, of dat je in een klap de helft van je reeel besteedbare inkomen kwijt bent," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Een financiële drempel is een armoede-drempel."

Daarom werkte de SP samen met andere partijen aan een voorstel om hier wat aan te doen. De uitkomst is dat mensen met een laag inkomen minder betalen voor een aanvraag. Het voorstel gaat weliswaar niet zo ver als de SP graag had gewild; het was het hoogst politiek haalbare. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten steunde dit voorstel.

Het liefst ziet de SP helemaal geen kosten in rekening worden gebracht voor een aanvraag. Daarom stemde de partij ook nog voor een ander voorstel, waarin de aanvraagkosten volledig geschrapt zouden worden. Voor dat voorstel bestond echter geen meerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier