h

Inzet op OV bij begroting

9 november 2023

Inzet op OV bij begroting

“Dit is nog niet de eerste concretisering van het coalitieakkoord, daar wordt nog aan gewerkt. De fractie van de SP kijkt hiernaar met toenemende reikhalzendheid uit.” Met deze woorden leidde fractievoorzitter Jan Breur zijn eerste termijn bij de begrotingsbehandeling in. Omdat de begroting een houdbaarheidsdatum van een maand heeft, hield Breur het ‘sweet and short’; de echte politiek komt in december. Maar aan goede ideeen verbindt de SP zich ALTIJD graag…

Daarom was de SP mede-indiener van een voorstel om de boetes in het OV terug te laten vloeien naar het OV. Deze boetes worden opgelegd aan de vervoerders (Syntus en U-OV), wanneer zij de dienstregeling niet kunnen waarmaken. Wat de SP betreft, hoort het geld dat met deze boetes wordt opgehaald ten goede te komen aan de reiziger. Na een toezegging van Gedeputeerde Van Schie hoefde het voorstel niet meer in stemming te worden gebracht.

Ook meldde de SP zich als mede-indiener van een voorstel van de SGP, om het OV aan de randen van de provincie te verbeteren. Doordat er op elke provincie een andere concessie zit, gaan er weinig bussen de provinciegrens over. Als je bijvoorbeeld in Renswoude woont, en naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede moet, is het een hele toer om daar met het openbaar vervoer te komen. Dat kan en moet beter, vinden de gehele Provinciale Staten. Het voorstel is dan ook unaniem aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier