h

Betalen voor je eigen geld? Vreemd!

1 november 2023

Betalen voor je eigen geld? Vreemd!

Er komt een nieuwe Verordening Nadeelcompensatie voor de Provincie Utrecht. Als je door toedoen van de Provincie ergens nadeel van hebt ervaren, kun je een financiële genoegdoening krijgen. Maar... het College van Gedeputeerde Staten wil wel dat je €250,- neerlegt om deze compensatie aan te vragen. De SP is het hier niet mee eens.

"Eigenlijk is dit gewoon een armoededrempel," aldus Statencommissielid Dane Harris. "Mensen die niks op de rekening hebben staan omdat ze al veel te veel betalen voor boodschappen en huur gaan straks geen aanvragen gaan doen omdat ze bang zijn dat ze 250 euro kwijt zijn."

De SP ziet het liefst dat de €250,- die je moet betalen voor een aanvraag helemaal uit de regeling verdwijnt. Dat dit bedrag niet wordt toegepast bij mensen met een laag inkomen zou al een verbetering zijn. De SP werkt samen met andere partijen aan een voorstel om de verordening hier op aan te passen.

Reactie toevoegen

U bent hier