h

Snelbus stapje dichterbij

21 mei 2023

Snelbus stapje dichterbij

MOOI SAMENSPEL RAADS- EN STATENFRACTIE

De SP wil graag een snelbus tussen Veenendaal en Amersfoort. Zo kan je snel met het OV reizen tussen deze plaatsen, en ben je niet aangewezen op de auto of gebonden aan onnodig lange reistijden.
Dankzij een slim een-tweetje tussen de Veenendaalse gemeenteraadsfractie en de Utrechtse Provinciale-Statenfractie van de SP is die snelbus een stukje dichterbij gekomen.

In de gemeenteraden van de regio FoodValley, waartoe Veenendaal behoort, wordt deze tijd de Bereikbaarheidsagenda vastgesteld. In die Bereikbaarheidsagenda staat ondermeer de ambitie om de PON-lijn ~ een oude spoorverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort ~ nieuw leven in te blazen. Op zich een mooi streven, maar weinig realistisch, wist de Veenendaalse SP-fractievoorzitter Jan Breur, die ook lid is van Provinciale Staten. Hij had afgelopen zomer al over gesproken met Gedeputeerde Schaddelee.

"Het spoor ligt er niet meer, en het tracé is inmiddels opnieuw ontwikkeld," meldde hij de gemeenteraad. "Als de trein weer gaan rijden, zou hij dwars door een supermarkt moeten. Al met al: àls die PON-lijn er al komt, zijn we heel veel tijd en geld verder. Die ligt er niet binnen twee weken."
Hij pleitte er dan ook voor om (ook) in te zetten op een snelbus.
Breur: "Een snelbus kan gebruik maken van bestaande infrastructuur, waardoor die sneller en goedkoper is te realiseren dan een spoorverbinding."

Wethouder Stroobosscher zegde hierop toe om zich in te spannen en dit te bepleitten bij de Provincie Utrecht. Met die toezegging in zijn achterzak zat Breur twee dagen later in de Statencommissie Milieu en Mobiliteit, waar hij over dit onderwerp sprak met gedeputeerde Schaddelee.
"Kunt u toezeggen dat u Wethouder Stroobosscher met open armen ontvangt, en u zich constructief opstelt over deze snelbus?" Vroeg Breur aan de Gedeputeerde. En ook hier ontving hij een toezegging: ook de Gedeputeerde zal de snelbus positief aanvliegen.

Daarmee is het eerste stapje gezet in de richting van een snelbusverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort.
De SP zal de ontwikkelingen hierover nauwgezet volgen, en zich blijven inzetten voor deze snelbusverbinding.

Reactie toevoegen

U bent hier