h

Staten volgen SP: extra steun dierenopvang

9 november 2022

Staten volgen SP: extra steun dierenopvang

Foto: Tim Schipper / www.provincieutrecht.sp.nl

In de vergadering van Provinciale Staten van 9 november is een voorstel van de SP en Socialisten Utrecht voor extra steun aan de dierenopvangen en dierenvoedselbanken in de Provincie aangenomen. Het gaat daarbij om 1 ton. Dat is hard nodig, omdat deze instellingen sowieso al krap bij kas zitten, maar door de enorme stijgingen van de energie- en voedselprijzen echt dreigen om te vallen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "€ 10.000, dat is wat de Provincie Utrecht jaarlijks bijdraagt aan dierenwelzijn (Vogelopvang Utrecht). Dat is een druppel op de gloeiende plaat, want de kosten voor de opvangen rijzen de pan uit, terwijl de eisen waaran ze moeten voldoen steeds strenger worden. Wij vinden het een kwestie van fatsoen dat de Provincie er ook is voor dieren in nood. We zijn dan ook heel blij dat ons voorstel het heeft gehaald."

Met het voorstel krijgt het Provinciebestuur de opdracht met de betrokken dierenopvangen en -voedselbanken om de tafel te gaan om te komen tot een goede verdeling van het beschikbaar gestelde geld.  

Lees hier de motie van de SP en Socialisten Utrecht.

Reactie toevoegen

U bent hier