h

SP kiest radicale koers voor provinciale verkiezingen

4 november 2022

SP kiest radicale koers voor provinciale verkiezingen

De programmacommissie van de SP in de provincie Utrecht biedt vandaag haar conceptverkiezingsprogramma aan aan de leden van de Utrechtse afdelingen. Het programma is daadkrachtig en optimistisch van toon, en heeft radicale voorstellen om de grote problemen aan te pakken waar de inwoners van de provincie mee te maken hebben.

Voorzitter van de programmacommissie Tim Schipper is tevreden over de brede insteek van het document: “Het zijn moeilijke tijden die om stevig ingrijpen vragen. Veel mensen hebben zwaar te lijden onder de enorme energiekosten én de ongekende inflatie. De SP kiest er daarom voor om de energiebedrijven, die we in 2009 verkochten voor €13 miljard euro, weer terug te kopen. Daarmee houden we de kosten in eigen hand. De €40 miljard die het kabinet nu heeft uitgetrokken voor het instellen van een prijsplafond op energiekosten, zijn weggegooid geld, we krijgen er geen enkele zeggenschap voor terug.”

Een tweede thema, waar de SP zich de afgelopen jaren in Provinciale Staten voortdurend hard voor heeft gemaakt, is het openbaar vervoer. Ook dat wil de SP weer in eigen handen nemen. Schipper: “Onlangs maakte het Planbureau voor de leefomgeving bekend dat het openbaar vervoer nauwelijks nog een serieus alternatief is voor de auto. Voor mensen die geen auto kunnen betalen of ervoor kiezen om er geen te hebben, maar ook voor mensen die gebonden zijn aan een auto maar voortdurend vaststaan in de file, is het van groot belang dat het openbaar vervoer goed, goedkoop en toegankelijk is. Wij kiezen ervoor om niet, zoals dit college wil, €5 miljard uit te geven aan een metrolijn die als een vijfbaansweg van A naar B gaat. Wij kiezen voor een eigen OV-bedrijf dat een fijnmazig OV-netwerk uitrolt.”

Een derde belangrijk thema, is een nieuwe kijk op de landbouw. Schipper: “De SP pleit ervoor om boeren zelf de ruimte te geven om op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van landbouw die wél een fatsoenlijk inkomen oplevert, maar niet een zware wissel trekt op natuur, landschap en biodiversiteit. Er zijn heel veel boeren die volop aan het experimenteren zijn met bedrijfsvormen die beter zijn voor dieren, minder belastend voor de grond en ook nog eens haalbaar en betaalbaar zijn. Die boeren willen wij stimuleren en de ruimte geven.”

Van 7 tot 21 november komen de Utrechtse SP-afdelingen bij elkaar om het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst te bespreken. Op 3 december stellen de afgevaardigden lijst en programma vast in een regioconferentie.

Klik hier voor het concept-verkiezingsprogramma.

Reactie toevoegen

U bent hier